Arca chce náhradu škody pro nájemníky bytů OKD

Společnost ARC equity services. (dříve Arca Services) byla se svým odvoláním podaným k Vrchnímu soudu v Olomouci proti usnesení vydanému ve věci insolvenčního návrhu na společnost RESIDOMO částečně úspěšná. Na rozdíl od soudu prvního stupně, Krajského soudu v Ostravě, zde odvolací soud neshledal okolnosti pro uložení pokuty a nesouhlasil s názorem krajského soudu, že by se jednalo o zjevné zneužití práv insolvenčního navrhovatele na úkor dlužníka. ARC equity services tedy není povinna uhradit žádnou výši pořádkové pokuty. V tiskové zprávě to uvedla mluvčí Arca Capital Barbora Hanáková.

„Ačkoliv považuje Vrchní soud insolvenční návrh za zjevně bezdůvodný, což odůvodňuje neosvědčením pohledávek ve smyslu insolvenčního zákona a nemožností provádět ze strany insolvenčního soudu rozsáhlejší dokazování, které by bylo nezbytné k prokázání porušení prevenční a zakročovací povinnosti a úmyslného jednání proti dobrým mravům, společnost ARC equity services bude nadále postupovat všemi dostupnými kroky k dosažení náhrady způsobené škody,“ uvedla Hanáková.  

Dodala, že ARC equity services využije dle doporučení Vrchního soudu v Olomouci své plné právo k dosažení rozhodnutí o oprávněných pohledávkách nájemníků bytů OKD vůči RESIDOMU projednáním žaloby obecným soudem, popřípadě realizací dalších kroků.

„Společnost ARC equity services podala v zájmu ochrany práv nájemníků bytů OKD insolvenční návrh na současného majitele bytů OKD, společnost RESIDOMO, dne 28.4.2017. Nájemníci bytů OKD disponují vůči společnosti RESIDOMO pohledávkami, které vznikly na základě závazku privatizační smlouvy o přednostním právu nájemníků na odkup těchto bytů, který nebyl dodržen,“ uvedla Hanáková.

Společnost ARC equity services zastupuje nájemníky původních bytů OKD, kterým vznikla nedodržením závazků stanovených v privatizační smlouvě škoda ve výši desítek miliard korun, dlouhodobě. V souvislosti s privatizací majetkového podílu České republiky ve společnosti OKD podala mimo jiné skupina Arca Capital 30. června 2016 stížnost k Evropské komisi z důvodu poskytnutí nedovolené veřejné podpory a bude nadále podnikat veškeré dostupné právní kroky za účelem dosažení náhrady škody, která zde byla způsobena nejen nájemníkům bytů OKD, ale i všem daňovým poplatníkům ČR, shrnula mluvčí.

Newsletter