Arca Services chce řešit insolvenční návrh na firmu Residomo

Arca Services dnes vyzvala předsedkyni Krajského soudu v Ostravě, Ivu Hrdinovou, a ministerstvo spravedlnosti, aby prošetřili postup Krajského soudu v Ostravě a usnesení samosoudce Rostislava Krhuta, vydané ve věci insolvenčního návrhu vůči společnosti RESIDOMO. Arca s tímto usnesením zásadně nesouhlasí a postup vyhodnocení tohoto insolvenčního návrhu považuje za zcela nestandardní. Serveru Roklen24 to sdělila mluvčí Arca Capital Barbora Hanáková.

Arca podle ní pokládá za nerelevantní, že byl insolvenční návrh vůči společnosti RESIDOMO vyhodnocen vzhledem k jeho složitosti a rozsahu celkem 683 stran během několika málo hodin.

„Pokládáme za technicky nereálné, aby během takto krátkého časového intervalu došlo k řádnému soudnímu zpracování insolvenčního návrhu, jeho přidělení příslušnému soudci a následně k posouzení celého obsahu a seznámení se s příčinami a listinnými důkazy, na jejichž základě byl tento insolvenční návrh vůči společnosti RESIDOMO podán. Arce jako podavateli návrhu navíc nebyly sděleny důvody odmítnutí tohoto návrhu,“ doplnila mluvčí.

Na základě dalších postupů Rostislava Krhuta, kdy, jak vyplývá z veřejně dostupných zdrojů, byly historicky nestandardním způsobem rozdělovány a řešeny insolvenční případy – jedná se například o případ Mora-Top – Arce vzniká oprávněné podezření o neobjektivnosti postupu pana Krhuta
při řešení insolvenčních kauz. „Z těchto důvodů žádáme prověření postupu Krajského soudu v Ostravě ve věci insolvenčního návrhu vůči společnosti RESIDOMO za účelem jeho nepředpojatého vyhodnocení,“ uvedla Hanáková.

Účelem insolvenčního návrhu je podle ní řádně uplatnit nároky nájemníků tzv. bytů OKD vyplývající z privatizační smlouvy – nároky na přednostní odkup bytů OKD za mimotržních podmínek – a zajistit jejich spravedlivé a poměrné uspokojení. Probíhající insolvenční řízení je nástrojem, jak zamezit dalšímu vyvedení financí mimo tuto společnost a zabránit tak poškození jejích věřitelů, nájemníků bytů OKD.

Nájemníci bytů OKD se mohou k insolvenčnímu řízení přihlásit a uplatnit tím svůj nárok. Dle zákona je možné se připojit k insolvenčnímu návrhu formou podání samostatných přihlášek, z nichž nehrozí žádné pokuty ani postihy. Přihláškou k insolvenčnímu řízení se nájemníci bytů OKD stanou účastníky řízení, uplatní nárok na náhradu způsobené škody a navíc jim budou ušetřeny náklady spojené se soudním sporem.

Newsletter