ČSÚ: Odhad úrody obilovin a máku je příznivý, řepky se sklidí méně než vloni

Na základě druhého letošního odhadu sklizně k 15. červenci se očekává úroda základních obilovin 6 988 tis. tun a řepky 1 194 tis. tun. V porovnání s loňskou sklizní je úroda základních obilovin o 519 tis. tun vyšší (+8,0 %), zatímco řepky se sklidí o 216 tis. tun méně (−15,3 %). Předpokládaná sklizeň máku 25 tis. tun je proti loňsku téměř dvojnásobná.

Odhadovaná úroda základních obilovin (bez kukuřice na zrno) 6 988 tis. tun  je o 8,0 % vyšší než loňská sklizeň. Předpokládaný nárůst produkce o 519 tis. tun je způsobený především vyšším hektarovým výnosem 5,49 t/ha (+6,2 %) a také rozšířením osevní plochy na 1 272 tis. ha (+1,8 %). Očekávaná úroda základních obilovin je o 4,9 % nižší než průměr sklizní za posledních pět let a je srovnatelná s desetiletým průměrem (+0,5 %).

Odhad úrody všech ozimých obilovin je vyšší než vloni. Pšenice ozimé se sklidí 4 679 tis. tun (+10,7 %) s výnosem 5,74 t/ha (+5,1 %), ječmene ozimého 619 tis. tun (+21,2 %) s výnosem 5,74 t/ha (+15,3 %), tritikale 195 tis. tun (+13,2 %) s výnosem 4,91 t/ha (+7,9 %) a žita 157 tis. tun (+31,0 %) s výnosem 5,06 t/ha (+6,8 %).

Kvůli meziročnímu poklesu osevních ploch se očekává nižší sklizeň jarních obilovin, především pšenice jarní, které se sklidí 111 tis. tun (−41,8 %) s výnosem 4,45 t/ha (+7,5 %). Méně se sklidí také ječmene jarního 1 075 tis. tun (−1,9 %) s výnosem 5,07 t/ha (+2,8 %). Úroda ovsa je téměř stejná jako v loňském roce, podle odhadu se sklidí 152 tis. tun (−0,1 %) s výnosem 3,58 t/ha (+0,6 %).

Předpokládaná úroda řepky 1 194 tis. tun je o 216 tis. tun nižší než loňská sklizeň (−15,3 %). Na poklesu sklizně se podílí jak menší osevní plocha 380 tis. ha (−7,8 %), tak nižší hektarový výnos 3,15 t/ha (−8,2 %). Aktuální odhad sklizně řepky je o 11,0 % nižší v porovnání s pětiletým průměrem především kvůli nižšímu hektarovému výnosu (výměra −2,8 %; hektarový výnos −8,2 %) a o 4,3 % nižší než desetiletý průměr (výměra −1,9 %; hektarový výnos −2,3 %).

Odhadovaná sklizeň máku 25 tis. tun je téměř dvojnásobná v porovnání s loňskem, kdy se sklidilo necelých 14 tisíc tun. Na letošní příznivé sklizni se podílí jak významné rozšíření osevní plochy na 36 tis. ha (+34,5 %), tak vyšší hektarový výnos 0,71 t/ha (+39,2 %). Předpokládaná sklizeň je o 13,5 % vyšší než průměr sklizní za posledních 10 let (výměra +8,7 %; hektarový výnos +4,5 %).

Newsletter