ČSÚ: Vývoz i dovoz se v září meziročně mírně zvýšil

Podle předběžných údajů skončila v září bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 20,2 mld. Kč, který byl meziročně o 0,8 mld. Kč vyšší.

Celkovou bilanci v národním pojetí příznivě ovlivnil především meziroční růst přebytku obchodu motorovými vozidly o 2,1 mld. Kč, stroji a zařízeními o 1,7 mld. Kč a elektrickými zařízeními o 1,2 mld. Kč. Schodek se zmenšil u bilance s koksem a rafinovanými ropnými produkty o 1,7 mld. Kč a chemickými výrobky a přípravky o 1,4 mld. Kč.

Nepříznivý vliv na celkovou bilanci mělo hlavně prohloubení deficitu obchodu s ropou a zemním plynem o 3,7 mld. Kč a základními kovy o 2,4 mld. Kč.

Bilance zahraničního obchodu se státy EU28 skončila v září přebytkem 57,1 mld. Kč a byla tak meziročně o 7,3 mld. Kč vyšší. Schodek obchodu se státy mimo EU se prohloubil o 6,7 mld. Kč na 35,7 mld. Kč.

Oproti srpnu 2017 se po sezónním očištění v národním pojetí snížil vývoz o 2,1 % a dovoz o 2,9 %. Trend vývoje ukazuje na stagnaci vývozu a pokles dovozu o 0,7 %.

V porovnání se stejným měsícem roku 2016 vzrostl vývoz o 1,8 % (na 293,8 mld. Kč) a dovoz o 1,6 % (na 273,6 mld. Kč).

V lednu až září 2017 dosáhl přebytek obchodní bilance v národním pojetí 139,3 mld. Kč, což představovalo meziroční pokles o 9,7 mld. Kč. Od začátku roku stoupl meziročně vývoz o 5,9 % a dovoz o 6,7 %.

Newsletter