Dalyová (Fed): Program nákupů aktiv a přesun od kratším k delším splatnostem považuji za první volbu, nepřehlížíme ani použití cílování výnosové křivky, jestliže by měnová politika začala být méně akomodativní, než je potřeba, mohli bychom přistoupit ke změně splatností u nákupů, vyšší výnosy považuji za důkaz optimistických očekávání

Newsletter