Dnes je „World Habitat Day“. Pod záštitou OSN se slaví každé první pondělí v říjnu od roku 1985

Světový den Habitat – „World Habitat Day“ se pod záštitou OSN slaví každé první pondělí v říjnu již od roku 1985. Letos tento den připadá na 7. října. Jeho smyslem je připomínat stav měst, odpovědnost za jejich rozvoj a význam odpovídajícího bydlení pro kvalitu života. Letošní ročník je věnován tématu využití inovativních technologií v oblasti udržitelného odpadového hospodářství s cílem proměnit “odpad v bohatství”.

„Zejména rozvojové země se často potýkají s nedostatky v systémech odpadového hospodářství, což vede ke znečišťování ovzduší, vod i půdy a tím i k ohrožení veřejného zdraví, ekosystémů a biodiverzity. Právě moderní technologie, jako například automatizace, robotika, biotechnologie či umělá inteligence, mohou významně přispět k řešení řady problémů, a to nejen ve městech,“ říká ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Letošní ročník navazuje na loňský, který byl zaměřen na problematiku komunálního odpadu, a je věnován tématu využití inovativních technologií v oblasti udržitelného odpadového hospodářství s cílem proměnit “odpad v bohatství”. Na celosvětové úrovni jsou tyto cíle koordinovány Programem OSN pro lidská sídla (UN-Habitat); v České republice je věcným gestorem programu Ministerstvo pro místní rozvoj.

Program OSN pro lidská sídla (UN-Habitat) je jedním z tematicky orientovaných programů OSN a je zaměřen na zlepšování života ve městech, včetně bydlení. Existuje od roku 1976, přičemž každých 20 let se koná světový summit na téma bydlení a udržitelného rozvoje měst “Habitat“. Poslední se konal pod názvem „Habitat III“ v říjnu 2016 v ekvádorském Quitu a jeho výstupem byl dokument „Nová agenda pro města”, přijatý všemi 193 členskými státy OSN. Česká republika je dlouhodobě aktivně zapojena do mezinárodní spolupráce v této oblasti, podílí se na koordinaci společných pozic i na hodnocení plnění vizí a cílů obsažených ve schválených dokumentech.  

Newsletter