Doplnění informací k dnešní zprávě NÚKIB k firmě Huawei

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) má ze zákona o kybernetické bezpečnost povinnost zabývat se hrozbami v oblasti kybernetické bezpečnosti. Pokud takovou hrozbu identifikuje, musí bezprostředně jednat způsobem, který zohledňuje závažnost hrozby. NÚKIB  dnes použil tzv. varování, které představuje nejmírnější možnou reakci podle zákona o kybernetické bezpečnosti a které má charakter zejména preventivní a informační.

Software i hardware firem Huawei a ZTE je bezpečnostní hrozbou

Ekvivalentem tohoto postupu může být například jednání vrchního hygienika, který vyhlásí, že se šíří nakažlivá choroba či hrozí zvýšené riziko jejího šíření. Stejně tak NÚKIB jednal zcela v intencích zákona o kybernetické bezpečnosti a varoval před používáním technologií, které jsou na základě jeho poznatků rizikové.

V rámci varování NÚKIB upozorňuje na to, že existuje hrozba v oblasti kybernetické bezpečnosti. Tedy že určité aktivity či technologie mohou představovat hrozbu.

Subjekty, kterých se týká zákon o kybernetické bezpečnosti musí provádět analýzu rizik a identifikovaná rizika řídit. Na základě vyhodnocení rizik potom subjekty, na které zákon o kybernetické bezpečnosti dopadá, zavádějí přiměřená bezpečnostní opatření.

Newsletter