Dotykačka darovala 30 tabletů pro pacienty v izolaci. Umožní jim vidět své blízké

Společnost Dotykačka tento týden předala zástupcům Ústřední vojenské nemocnice v Praze dar – třicet tabletů, které běžně slouží k elektronické evidenci tržeb. Nyní je využijí pacienti, kteří jsou během dlouhodobé hospitalizace kvůli přísným bezpečnostním opatřením v úplné izolaci od okolí a blízkých. Díky tabletům se konečně budou moci spojit s rodinou alespoň formou videohovoru.

„Velká část hospitalizovaných pacientů jsou starší lidé a nám došlo, že ti mnohdy nemají chytré telefony. Proto jsme z našich skladových zásob uvolnili 30 tabletů, které naši technici vybavili různými komunikačními aplikacemi. Pokud to zdravotní stav pacientů dovolí, s pomocí ošetřujícího personálu se budou moci spojit se svými nejbližšími. Věříme, že je to povzbudí a snad jim to i pomůže v uzdravování,“ uvádí ředitel společnosti Dotykačka Petr Menclík.

Popisek k fotografii (zleva): Monika Vaňhová, manažer kvality ÚVN, Lenka Gutová, náměstkyně ředitele ÚVN pro řízení kvality zdravotní péče, tři zástupci společnosti Dotykačka, vpravo Jitka Zinke, vedoucí odboru komunikace a propagace ÚVN

Nabídku daru v hodnotě přesahující 100 tisíc korun velmi uvítala i samotná nemocnice. „Abychom zajistili bezpečí pro naše pacienty, platí v celé ÚVN od počátku března zákaz návštěv. Plně si uvědomujeme důležitost kontaktu s blízkými, snažíme se proto zejména těm pacientům a klientům, kteří jsou v dlouhodobé péči ÚVN, zprostředkovat vzájemnou interakci s blízkými například posíláním fotografií, telefonáty i psaním mailů. Tablety od Dotykačky jsou vítanou pomocí, neboť v této době jsou skvělým prostředníkem přímé, byť virtuální, komunikace s příbuznými, známými nebo i s dobrovolníky, jejichž přítomnost naše klienty povzbuzuje a těší. Tablety se tak stanou velkým pomocníkem při odbourávání sociální izolace,“ uvedla náměstkyně ředitele ÚVN Lenka Gutová.

Původní myšlenka byla poskytnout tablety pacientům s koronavirem, avšak ukázalo se, že pro ty ve vážném stavu je jakákoli komunikace velmi obtížná. Nemocnice se proto rozhodla dát tablety k dispozici zejména dlouhodobě hospitalizovaným starým lidem, mezi nimiž jsou především váleční veteráni.

Aby byla obsluha tabletů co nejjednodušší, připravili technici Dotykačky krátký manuál, jak použité tablety vždy uvést do původního stavu. „Po propuštění jednotlivých pacientů obnoví ošetřující personál podle příručky výchozí nastavení a smaže předchozí přihlašovací údaje i stopy veškerých konverzací, aby byl tablet připraven opět pro dalšího pacienta,“ vysvětluje Petr Menclík.

Newsletter