Harker (Fed): Jsem pro co nejdřívější zahájení snižování tempa nákupů aktiv, je však potřeba opatrnost zejména ve vztahu k dopadům mutace delta, jsem přesvědčen, že je potřeba nejprve ukončit nákupy aktiv a až poté se zabývat úroky

Newsletter