Inflace v srpnu 2019 mírně nad prognózou ČNB

Podle dnes zveřejněných údajů vzrostla v srpnu 2019 cenová hladina meziročně o 2,9 %. Inflace se tak nadále nachází v horní polovině tolerančního pásma dvouprocentního cíle ČNB. Po očištění o primární dopady změn nepřímých daní se spotřebitelské ceny v letošním srpnu meziročně zvýšily o 3 %.

Inflace byla v srpnu o 0,3 procentního bodu nad prognózou ČNB. K odchylce od prognózy nejvíce přispěla – stejně jako v červenci – vyšší než očekávaná jádrová inflace. Stejným směrem v srpnu působil i mírně rychlejší meziroční růst cen potravin a v menším rozsahu i mírnější než prognózovaný pokles cen pohonných hmot. Predikce vývoje regulovaných cen a primárních dopadů změn nepřímých daní se naplnila.

Zveřejněná data představují mírné proinflační riziko stávající prognózy ČNB. Podle ní inflace ve zbytku letošního roku setrvá v horní polovině tolerančního pásma cíle ČNB, což bude odrážet přetrvávající silné domácí cenové tlaky a vysoký růst regulovaných cen a cen potravin. Začátkem příštího roku inflace zvolní v souvislosti s předchozím zpřísněním měnové politiky a odezněním aktuálně vysokého růstu regulovaných cen a v průběhu roku se bude snižovat k dvouprocentnímu cíli.

Petr Král, ředitel sekce měnové ČNB

Newsletter