Inven Capital mění právní formu, plní podmínku pro koinvestování

Investiční fond Skupiny ČEZ Inven Capital změnil právní formu z uzavřeného investičního fondu na akciovou společnost s proměnným kapitálem (tzv. SICAV). Tímto krokem je splněna podmínka Evropské investiční banky pro vytvoření společné investiční iniciativy na podporu růstu malých a středních podniků v sektoru čisté energie a inteligentních technologií. Dohodu o kofinancování podepsaly obě strany v polovině prosince v Praze. Společné investice dosáhnou výše 100 milionů EUR.

Za téměř tři roky působení a investic do energetických start-upů si Inven Capital, který je specializovaným investičním fondem Skupiny ČEZ, získal pověst kvalifikovaného a obratného hráče. Dosud fond vstoupil do šestice inovativních technologických společností. Kvalitní manažerský tým, portfolio zainvestovaných firem, výkonnost fondu Inven Capital a úspěšný průběh due dilligence stály za rozhodnutím Evropské investiční banky (EIB) vytvořit společnou investiční strukturu, do níž vloží každý z partnerů 50 milionů EUR a jejíž veškeré investiční prostředky bude investovat a spravovat Inven Capital. Jedním z viditelných znaků partnerství s EIB je legislativně podmíněná změna právní formy Inven Capital z uzavřeného investičního fondu na akciovou společnost s proměnným kapitálem (tzv. SICAV). V této struktuře bude fungovat dvojice podfondů. První, plně vlastněný Skupinou ČEZ, zahrne stávající investice a další podíly v budoucnu realizované výhradně Skupinou ČEZ. Druhý podfond bude určen pro projekty získané v následujících čtyřech letech díky společným investicím s EIB. Stávající vlastní kapitál fondu bude v identické výši na základě požadavků Zákona o investičních společnostech a investičních fondech transformován na základní kapitál a fondový kapitál. Společně s původně poskytnutým kapitálem ze strany ČEZ a dodatečným financováním z EIB bude společnost Inven Capital disponovat kapitálem v celkové výši až 240 milionů eur. Investiční období Inven Capital bude sladěno s Investičním obdobím podfondu EIB (do roku 2021). Skupina ČEZ zachová plnou kontrolu nad řízením fondu.

„Dosavadní činnost Inven Capital výrazně přispívá k naplňování jednoho z hlavních pilířů strategie Skupiny ČEZ – rozvíjení našich aktivit v oblasti decentralizované energetiky a obnovitelných zdrojů.  Díky partnerství s EIB získáváme přístup k dodatečnému kapitálu. Její důvěra je pro nás důkazem, že při investicích do inovativních podniků postupujeme správně,“ říká Tomáš Pleskač, místopředseda představenstva a ředitel divize nová energetika a distribuce ČEZ.

 „Jednotlivé podfondy přitom zůstanou účetně i majetkově oddělené s vlastním statutem i investiční strategií,“ vysvětluje Petr Míkovec, generální ředitel Inven Capital.

Inven Capital dosud realizoval šestici investic na trhu smart energy společností. Premiérou byl v roce 2015 vstup do bavorské firmy sonnen, světové jedničky ve výrobě inteligentních bateriových systémů ke skladování energie pro domácnosti. V roce 2016 následovalo získání podílů v německých společnostech Sunfire (rozvíjí a uvádí do průmyslové výroby nejpokrokovější energetické technologie přispívající ke snižování emisí CO2 a rozvoji decentralizovaných zdrojů) a tado°, evropské jedničce na poli chytrých termostatů. Loni se odehrály vstupy do německé firmy Cloud & Heat Technologies zabývající se energetickým využitím tepla pocházejícího z korporátních datacenter a do francouzské platformy Vulog. Ta je významným globálním hráčem v carsharingu ekologických aut. Část řešení z produkce některých uvedených firem už se mezitím objevila v nabídce zákazníkům společností Skupiny ČEZ. Dalším dealem je nepřímá investice do londýnského fondu Environmental Technologies Fund, jednoho z prvních evropských fondů zaměřených na smart energy.

 

Newsletter