Jak vracet kritickou infrastrukturu k běžnému životu? Doporučení připravila AKI a MPO

Příznivý vývoj pandemie koronaviru vede k postupnému uvolňování mimořádných opatření. Rozhoduje o něm vláda, klíčovou roli přitom hraje stanovisko epidemiologů. Tedy fakt, že na prvním místě je a musí být ochrana zdraví. Co dělat proto, aby reaktivace byla úspěšná, jaké dílčí kroky a kdy je možné učinit, jaké jsou doporučené postupy, pravomoci, kdy a co rozvolňovat a jak informovat v souvislosti s kritickou infrastrukturou? Odpovědi najdete v materiálech, které připravila Asociace kritické infrastruktury ČR (AKI) ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO).

Jde o dvě publikace nazvané:  

Doporučená opatření reaktivace pro subjekty kritické infrastruktury COVID – 19

Publikace má třicet stránek o patnácti základních bodech. Jde o pomůcku s návody, jak chránit kritické činnosti a infrastrukturu, užívat ochranné prostředky či co dělat s provozními prostory zaměstnavatele a při obnovení práce z nich. Další kapitoly se věnují provozu prodejních a distribučních míst, režimu externích jednání, dezinfekci a čištění, fyzické bezpečnosti, plnění základních pracovněprávních povinností, kontrolám a monitorování a pracovním cestám. Nechybí ani část, která se zabývá péčí o zaměstnance, spoluprací s kritickými dodavateli a externí i interní komunikací. To vše stručně, přehledně a formou doporučení.   

Doporučená opatření pro subjekty kritické infrastruktury COVID – 19

Útlou sedmnácti stránkovou brožuru je možné – stejně jako předchozí publikaci – využít nejen při aktuální pandemii koronaviru, ale například i při sezónní chřipce nebo obdobných situacích. Má šest kapitol členěných v podkapitoly. Začíná opatřeními na ochranu lidí, dále se zabývá ochranou majetku a infrastruktury, pojednává i o funkčních a procesních opatřeních. Rovněž řeší dodavatele, součinnost se státními orgány a spolupráci provozovatelů kritické infrastruktury.

Oba materiály čerpají z odborných poznatků a dobré praxe členských firem AKI, mezi které patří Skupina ČEZ, Severočeská vodárenská společnost, ČD – Telematika, Vodafone, Řízení letového provozu a České radiokomunikace.   

Publikace jsou volně k dispozici  v elektronické podobě na www.akicr.cz a www.mpo.cz. Jde o pracovní materiály, které se mohou v čase upravovat v závislosti na aktuálním dění a nových poznatcích. Vždy je přitom třeba brát v potaz platná opatření, která vydávají příslušné orgány, zajistit s nimi soulad, průběžně o nich informovat a samozřejmě se podle nich také chovat.   

Newsletter