Konsolidované pro forma tržby EP Energy loni 2,11 mld. eur

Pro forma konsolidované tržby společnosti EP Energy za loňský rok činily 2,11 miliardy eur a ukazatel upraveného zisku EBITDA byl 347 milionů eur. IFRS konsolidovaný ukazatel EBITDA meziročně vzrostl o 17 procent na 331 milionů eur.

Výsledky segmentu Těžba uhlí, včetně elektráren Buschhaus a Schkopau, nebyly zahrnuty do celkové výše ukazatele EBITDA. Příslušná aktiva byla letos prodána do mateřské společnosti Energetický a průmyslový holding (EPH) a jejich provozní aktivity jsou prezentovány jako ukončené pro oba roky 2015 i 2014 pro srovnávací účely.

Loni v prosinci EP Energy rozšířila své teplárenské portfolio o aktiva v  Maďarsku, kde skupina dokončila akvizici více než 95procentního podílu ve společnosti Budapesti Erömü. Tyto teplárny pokrývají přibližně 60% celkové spotřeby tepla v Budapešti.

Newsletter