Konsolidovaný čistý zisk ČS za tři 3Q rostl y/y o 1,2 % na 11,8 mld. Kč

Česká spořitelna vykázala k 30. září 2018 neauditovaný konsolidovaný čistý zisk počítaný podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) ve výši 11,8 mld. Kč. Čistý zisk k 30. 9. 2017 činil 11,7 mld. Kč. V meziročním porovnání se tak čistý zisk zvýšil o 1,2 %. Ještě výraznější nárůst zaznamenal provozní zisk, který se díky rostoucím čistým úrokovým výnosům a úspěšnému řízení nákladů zvýšil o 5,4 % na 15,0 mld. Kč.

„Ve 3. čtvrtletí jsme dosáhli několika významných úspěchů. Naši novou digitální platformu George již vyzkoušelo milion klientů. Více než milion klientů využívá i  službu Moje zdravé finance, která pomáhá efektivněji spravovat rodinné finance. Portfolio hypoték překročilo hranici 250 miliard korun. Dokázali jsme výrazně růst  v úvěrech fyzickým osobám i korporátním klientům,“ uvedl Tomáš Salomon, předseda představenstva České spořitelny. „Za důležité považuji i meziroční zlepšení ukazatele poměru provozních nákladů a výnosů, které potvrzuje, že se nám daří zvyšovat i naši vlastní efektivitu.“

Dne 3. října 2018 akcionáři České spořitelny na valné hromadě schválili přechod všech akcií ostatních akcionářů České spořitelny, a.s. na společnost Erste Group Bank AG (do té doby vlastnila 98,97 % akcií České spořitelny a.s.).  Vlastnické právo ke všem akciím České spořitelny přejde na Erste Group Bank AG dne 6. listopadu 2018.

Newsletter