LEGO Production investuje v Kladně do rozšíření výroby

Společnost LEGO Production investuje v okrese Kladno do rozšíření výroby, a zajistí tak více než 500 nových pracovních míst. Splňuje tak nárok na přislíbenou investiční podmínku a od státu získá finanční podporu 45,7 milionů korun.

Ministerstvo průmyslu a obchodu podepsalo 15. června se společností LEGO Production s.r.o. dohodu o hmotné podpoře investic. Tato finanční podpora je realizována v rámci systému investičních pobídek a ministerstvo se k ní zavázalo již při vydání rozhodnutí o příslibu investiční pobídky v roce 2014. Za ministerstvo dohodu podepsal ředitel Odboru investic a průmyslových zón Zbyněk Pokorný a za přijímající společnost paní jednatelka Henriette Enggård Aalbæk. 

Společnost LEGO Production s.r.o. je druhým strategickým investorem schváleným vládou podle zákona o investičních pobídkách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Uzavření dohody bylo nezbytnou podmínkou k tomu, aby mohla společnost využít přislíbenou investiční pobídku v plném rozsahu. Její podpis je tak úspěšným završením celého procesu poskytnutí investiční pobídky v roce 2014. Společnost významně rozšířila výrobu LEGO hraček v Kladně a vytvořila více než 500 nových pracovních míst. Společnost kontinuálně inovuje své výrobní procesy a investuje do vývoje a výzkumu nových technologií, které poté testuje ve svém závodě v Kladně a výsledky implementuje v rámci celé skupiny. To je jeden z důvodů vzniku vysoce kvalifikovaných míst právě v České republice.

Newsletter