Dolar se po ziskovém začátku týdne dostal pod tlak. Dolarový index klesl po hranici 90,7 bodů, euro proti dolaru sílí nad 1,2100 EURUSD. Tlaky na slabší dolar podporují procyklické měny. V zisku jsou i měny regionu. Koruna se obchoduje pod 26,15 za euro.

MF připomínkuje novelu daní, která zasáhne nadnárodní firmy

Ministerstvo financí poslalo k připomínkám novelu zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní, která zavádí povinnost pro nadnárodní firmy informovat o situaci v jednotlivých zemích, kde působí. Změnu vyžaduje směrnice EU a jejím cílem je zamezit daňovým únikům, například v podobě daňově motivovaného přesouvání zisků. Vyplývá to z informací na internetových stránkách vlády.

Novela tak zavádí nový okruh automaticky vyměňovaných informací, které se týkají nadnárodních skupin podniků. „Tyto skupiny budou sestavovat a dávat k dispozici zprávu podle zemí, která bude obsahovat informace relevantní pro posouzení správného rozdělení základu daně mezi jednotlivé státy a jurisdikce,“ uvádí předkládací zpráva.

Důvodem změn je podle MF je zájem Evropské unie na zajištění řádného fungování vnitřního trhu. EU se tak snaží zajistit spravedlivější hospodářskou soutěž mezi nadnárodními skupinami podniků z Evropské unie a nadnárodními skupinami podniků ze třetích zemí, uvedlo MF.

EU opatření převzala z projektu OECD, podle kterého se povinnost sestavovat zprávy podle zemí týká nadnárodních skupin podniků s konsolidovaným ročním výnosem vyšším než 750 milionů eur. Ve zprávě mají podniky mimo jiné vykazovat své výnosy a daňové povinnosti v jednotlivých daňových jurisdikcích.

V současnosti existuje v právním systému ČR pouze jediná úprava povinnosti sestavovat výkaz, který se obsahově se zprávami podle jednotlivých zemí částečně shoduje. Jde o výkaz sestavovaný bankami. Ty každoročně musí uveřejnit za bezprostředně předcházející účetní období okruh údajů týkajících se jí a všech jí ovládaných osob a poboček sídlících v jiných než členských státech Evropské unie.

Podle směrnice EU se bude povinnost sestavovat zprávy za účetní období zahájené v roce 2016. „Zároveň je nutné dodržet stanovenou transpoziční lhůtu, kterou je 5. červen 2017. Z těchto důvodů se navrhuje předložit zákon Poslanecké sněmovně s návrhem, aby s ním vyslovila souhlas již v prvním čtení,“ uvedlo MF.

Česká republika se zavázala k výměně zpráv podle zemí v Mnohostranné dohodě příslušných orgánů o výměně zpráv podle zemí podepsané v lednu 2016 v Paříži.

Automatická výměna informací představuje jeden z nástrojů mezinárodní spolupráce v oblasti daní. Na rozdíl od výměny informací na žádost představuje automatická výměna informací rozvinutější formu spolupráce, kdy jsou informace bez dožádání poskytovány státem nebo jurisdikcí, které je mají k dispozici.

Newsletter