MPSV vyhlásilo dotační řízení na podporu rodiny pro rok 2020

Odbor rodinné politiky a ochrany práv dětí MPSV vyhlásil 15. října 2019 dotační řízení v rámci Národního dotačního titulu „Rodina“ (NDT Rodina) pro rok 2020. Jeho cílem je poskytnout komplexní pomoc rodině jako celku a posilovat význam rodiny pro společnost prostřednictvím podpory služeb pro rodiny, které mají preventivní a podpůrný charakter. Pro rok 2020 je možné žádat v dotační oblasti I. Preventivní aktivity na podporu rodiny, partnerství a rodičovství a v oblasti II. Podpora práce s dětmi a rodinami v oblasti sociálně právní ochrany dětí.

V roce 2019 bylo v tomto dotačním titulu alokováno 96,5 milionů korun, a z této částky bylo podpořeno 249 úspěšných projektů. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) vyjednala pro Národní dotační titul Rodina ve státním rozpočtu na příští rok 120 mil. Kč, což je o 23,5 mil. Kč více než v předchozích letech.

NDT Rodina vznikl v roce 2005 a je tak jedním z nejstarších dotačních titulů a zároveň jediným národním dotačním titulem, který podporuje prevenci v rodinné politice. Podpořené služby mají zejména posilovat rodinné kompetence, zkvalitňovat rodinné vztahy, podporovat rodiny v péči o děti a napomáhat řešení krizových situací v rodině. Tento dotační titul je také jediným, který podporuje rodinná a mateřská centra v celé ČR.

Ohroženými cílovými skupinami v rámci NDT Rodina jsou neúplné rodiny, které tvoří 13,5 % všech domácností (nejčastěji matky s dětmi – 81%). V neúplných rodinách žije 400 000 závislých dětí, tedy zhruba 22 % všech závislých dětí. Program pracuje rovněž s rodinami vedenými v sociálně právní ochraně dětí či zájemci o náhradní rodinnou péči. Tato problematika je součástí aktuální „Koncepce rodinné politiky“.

Oprávněné nestátní neziskové organizace mohou předkládat žádosti do dotačního řízení do 5. listopadu 2019. Na webu MPSV byla rovněž zveřejněna metodika tohoto dotačního titulu. Dotazy k NDT Rodina je možné zasílat na e-mailovou adresu: rodina@mpsv.cz.

Newsletter