Náramky monitorují už stovku osob současně

Elektronický monitorovací systém má za sebou prvních pět měsíců provozu, které ukázaly, že se podařilo systém nastavit efektivně a rychle a spolehlivě jej uvést do praxe. Při zahájení provozu v září loňského roku hlídaly náramky zhruba 50 osob s trestem domácího vězení, v těchto dnech je pak pod dohledem už 100 osob současně. Celkově již náramky monitorovaly 130 odsouzených.

„Naše výsledky po uvedení elektronického monitorovacího systému do praxe považuji za velmi dobré, protože v jiných zemích startoval systém s jednotkami monitorovaných a po prvním roce spuštění šlo maximálně o desítky osob. Do konce letošního roku chceme monitorovat zhruba 340 osob a jsem přesvědčen, že při současném vývoji jsme schopni tento cíl naplnit,“ uvedl ministr spravedlnosti Jan Kněžínek.

Pro srovnání se nabízí praxe s elektronickými náramky ze sousedního Slovenska. Tam byl systém spuštěn v roce 2016 a během prvního roku hlídly náramky zhruba padesát osob. Na Slovensku přitom hned na začátku nakoupili 1 500 zařízení, v prvním roce provozu však využili jen 3 % z nich. Česká republika se vydala úspornější cestou, k dispozici je 280 náramků, které jsou pro současné nastavení systému dostačující, již nyní využíváme 36 % z pořízených zařízení.

Slovenští kolegové pro nasazování a sundávání náramků využívají služeb externí firmy, v České republice toto zajišťujeme v rámci stávajícího personálu Probační a mediační služby s tím, že je vyčleněno 24 specialistů, kteří zatím zajišťují funkčnost systému na území celé republiky.

Po pěti měsících provozu se ukazuje, že jsme systém nastavili správně a efektivně bez nadbytečných nákladů na aktivní provoz.

Newsletter