Photon Energy nabízí pětiletý eurový dluhopis se 7,75% kupónem

Mezinárodní fotovoltaická společnost s českými kořeny Photon Energy dnes oznámila, že jí byl schválen prospekt cenného papíru pro eurový dluhopis s emisním objemem až 30 milionů EUR. Tento pětiletý dluhopis v nominální hodnotě 1000 EUR nabízí kupón s ročním úrokem 7,75 procenta a čtvrtletní výplatou. Prostředky z emise budou použity k refinancování stávajícího 8% eurového dluhopisu 2013-18 s tím, že zůstatek bude investován do rozšíření vlastního portfolia fotovoltaických elektráren. Photon Energy vybrala mnichovskou Dero Bank AG jako poradce a hlavního manažera pro emisi a upisování dluhopisu.

Držitelé 8% eurového dluhopisu 2013-18 mají příležitost vyměnit své stávající cenné papíry v kurzu 1:1 za nové 7,75% eurové dluhopisy 2017-22, za což mají nárok na bonus 1,75 %. Lhůta pro výměnu začíná 25. září 2017 a končí 20. října 2017. Držitelé 8% eurového dluhopisu 2013-18, kteří si chtějí dluhopisy vyměnit, by měli kontaktovat svoji správce majetkového účtu, která jim dodá potřebnou dokumentaci.

Photon Energy zveřejnila odpovědi na často kladené dotazy pro stávající a nové investory na stránce http://bond17.photonenergy.com, kde jsou k dispozici podrobné informace. Na základě historie proplácených dluhopisů a stabilní obchodované ceny a objemu, nabídka výměny umožňuje stávajícím držitelům dluhopisů zajistit plynulé cash flow s relativně nízkým a předvídatelným rizikem.

Veřejná nabídka bude uskutečněna v Německu, Rakousku a Lucembursku. Noví investoři budou moci upisovat dluhopisy od 9. října 2017 do 24. října 2017 přes frankfurtskou burzu nebo prostřednictvím svého brokera. Začátek obchodování je stanoven na 27. října na trhu Open Market frankfurtské burzy.

Prostředky z emise budou použity k refinancování stávajícího 8% eurového dluhopisu 2013-18 společnosti Photon Energy, jehož splatnost je 12. března 2018 (ISIN: DE000A1HELE2) s tím, že zůstatek bude investován do rozšíření vlastního portfolia fotovoltaických elektráren v Austrálii a Maďarsku. Photon Energy nedávno prezentovala svoji pipeline projektů v Austrálii s celkovou výrobní kapacitou přes 1 GWp. V Maďarsku společnost již získala projekt 520 kWp fotovoltaické elektrárny a aktivně pracuje na rozvoji dalších projektů, které budou zahrnuty do jejího portfolia jako aktiva se schopností dlouhodobě generovat příjmy.

Photon Energy je fotovoltaická společnost nabízející řešení, která pokrývají celou životnost solárních elektráren. Její vlastní portfolio fotovoltaických elektráren o výkonu 26 MWp produkuje bezpečná, dlouhodobá a předvídatelná cash flow.

Newsletter