Řízení o výjimce pro Elektrárnu Chvaletice jde do dalšího kola

Ministerstvo životního prostředí zrušilo rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje o částečné a časově omezené emisní výjimce pro Elektrárnu Chvaletice a vyzvalo jej k odstranění formálních a faktických nedostatků. Společnost Sev.en EC musí doplnit další dokumenty týkající se vstupních hodnot oxidů dusíku a měření rtuti. Následně krajský úřad rozhodne o výjimce znovu. Technici Elektrárny Chvaletice mezitím ladí technologické a výrobní procesy, aby elektrárna co nejdříve splnila nové evropské emisní limity. Výjimku z emisních limitů již nedávno úřady udělily Teplárně Olomouc a v příštím roce o ni chce požádat několik dalších energetických zdrojů v Česku.    

„Podstatné je pro nás to, že podle ministerstva krajský úřad nepochybil, když nám v červenci udělil výjimku. Ministerstvo pouze konstatovalo, že naše žádost měla některé nedostatky. Při této příležitosti považuji za vhodné uvést na pravou míru aktivisty šířenou dezinformaci, že udělení výjimky by mělo negativní dopad na životní prostředí. Životní prostředí se uvedením nových technologií v elektrárně každopádně zlepší, a to nejen na Pardubicku. Výjimka nám pak poskytne čas na to, abychom našli cestu, jak splnit emisní limity, které dosud vůbec neplatily. Ostatně ze stejných důvodů o ni žádají i ostatní. Historie ukazuje, že k pokroku nevedou zbrklé zákazy a omezení, ale dlouhodobě rozvíjené nápady a inovace,“ říká generální ředitel Elektrárny Chvaletice Václav Matys.

„V jednom metru krychlovém spalin musíme najít a zachytit mikrogramy rtuti. To poměrově odpovídá úkolu najít a zachytit několik pingpongových míčků z prostoru, který je stejně velký jako O2 arena v Praze. Hodně si slibujeme od tzv. látkových filtrů. Naši kolegové z Teplárny Kladno s nimi dosahují skvělých výsledků, a to nejen v případě zachytávání prachových částic, ale právě také rtuti a dalších znečišťujících látek. Co se týče oxidů dusíku, tam se již pohybujeme velmi těsně nad hranicí nových emisních limitů a jejich splnění už je jen otázkou správného nastavení,“ říká Aleš Pánek, zástupce útvaru pro životní prostředí Elektrárny Chvaletice.

Elektrárna Chvaletice pokračuje v rozsáhlé modernizaci, jejímž výsledkem bude největší snížení emisí od 90. let a také splnění nové směrnice BREF platné od poloviny srpna 2021. Projekt za několik miliard korun reprezentuje jednu z největších ekologických investic soukromého sektoru. V současnosti vrcholí oprava a ekologizace bloků 3 a 4, díky níž se sníží emisní koncentrace všech významných znečišťujících látek zhruba na polovinu. Následovat bude optimalizace a doplňování technologií tak, aby elektrárna splnila i nové emisní limity dle BAT. Provozovatel již splňuje 23 z 25 požadavků, o výjimku požádal pouze v případě emisí oxidů dusíku a zbytkové rtuti.

Z rozptylové studie vyplývá, že podíl emisí z elektrárny na celkové úrovni znečištění v regionu je již v současnosti velmi nízký. V letech 2012-2016 dosáhly maximální hodnoty ročního podílu elektrárny jen cca 1 % celkové úrovně znečištění imisemi NOX v blízkosti elektrárny a 0,25 % v Pardubicích. Podíl příspěvku elektrárny na ročním průměru koncentrace rtuti činí maximálně
0,002 % imisního limitu doporučeného Světovou zdravotnickou organizací (WHO).

Newsletter