Skupina MONETA vykázala za 1. čtvrtletí čistý zisk ve výši 731 milionů Kč.

MONETA pokračuje v solidním růstu úvěrového portfolia o 13,1 % doprovázeném robustním růstem klientských vkladů o 18,2 % a silnou kapitálovou přiměřeností ve výši 21 %. Prvního dubna 2020 banka dokončila akvizici společností Wüstenrot – stavební spořitelna a Wüstenrot hypoteční banka. Kromě toho úspěšně realizovala migraci operační platformy pro debetní a kreditní karty, kdy do nového prostředí přesunula přes 1 milion karet. Příprava této změny zabrala přes 28 tisíc tzv. „man-days“, bance však do budoucna přinese významnou nákladovou efektivitu.

RŮST

 • Celkový provozní výnos vzrostl o 14,7 %, podpořený čistým výnosem z finančních operací o 274,0 % a meziročním růstem čistého úrokového výnosu o 4,9 %.
 • Pokračující silný růst retailových úvěrů táhla především výkonnost hypotečního portfolia, které meziročně vzrostlo o 38,3 % a solidní růst spotřebitelských úvěrů. Ty vzrostly meziročně o 6,6 %.
 • V komerčním segmentu MONETA meziročním růstem o 40,4 % prokázala postupné naplňování své strategie expandovat v poskytování úvěrů pro malé podniky.
 • MONETA i nadále úspěšně přitahuje klienty svojí platformou digitálního bankovnictví, což se odráží ve vzrůstajícím podílu objemu spotřebitelských úvěrů založených online (růst o 35,1 % meziročně) a také v růstu objemu online založených drobných podnikatelských půjček (růst o 48,2 % meziročně).

ZISKOVOST

 • Konsolidovaný čistý zisk ve výši 731 milionů korun vedl k návratnosti hmotného kapitálu ve výši 12,7 %.
 • Náklady tvořily 1,322 miliardy korun, což znamená, že se bance povedlo meziročně snížit provozní výdaje o 0,2 %.
 • Banka zvýšila úroveň tvorby opravných položek na úvěrové ztráty na 684 milionů korun, v souvislosti s revizí makroekonomického výhledu a zvýšeným rizikem pro klienty žádající moratorium na své splátky byla nucena vytvořit dodatečné opravné položky ve výši 475 milionů korun.
 • Toto vytvoření dodatečných opravných položek vedlo ke zvýšeným nákladům na riziko ve výši 1,73 % ve vztahu k průměrnému objemu celkového úvěrového portfolia.
 • Poměr úvěrů v selhání setrval na 1,9 % a celkové pokrytí těchto úvěrů v selhání je na 119 %.
 • Banka využila svou robustní likviditní a kapitálovou pozici ke zlepšení poměru úvěrů ke vkladům na 80,8 % (z 84,6 % ve stejném období loňského roku) a dále ke zlepšení poměru krytí likvidity na 155,6 % (ze 137,5 % ve stejném období loňského roku) a na snížení regulační páky na 8,0 %.

KAPITÁLOVÉ ŘÍZENÍ

 • Zvýšený poměr kapitálové přiměřenosti na 21 % silně podpořilo dodatečné vydání dluhopisů Tier 2 v lednu letošního roku ve výši 2,6 milionu korun s výnosem 3,79 %.
 • Banka zahrnula čistý zisk ve výši 1,858 miliardy korun, který se skládá z části ze zisku z roku 2019 a z části ze zisku z 1Q 2020, do regulatorního kapitálu na základě pozastavené dividendy v důsledku pandemie COVID-19, což zvýšilo poměr CET1 ze 17,0 % před rokem na současných 17,4 %.
 • Rizikově vážená aktiva vzrostla meziročně o 6,5 % oproti meziročnímu růstu úvěrové knihy (nárůst o 13,1 %).
 • Vedení banky snížilo kapitálový cíl z původních 15,9 % na 14,9 % na základě snížení proticyklické rezervy ze strany České národní banky.
 • Dividendová politika bude revidována ve třetím čtvrtletí letošního roku s ohledem na aktuální ziskovost, kapitál a likviditu banky.
 • Z důvodů nejasností ekonomických důsledků pandemie COVID-19 byl rovněž pozastaven zpětný odkup akcií.

MORATORIUM NA ODKLAD SPLÁTEK V DŮSLEDKU COVID-19

 • Vláda České republiky vyhlásila nouzový stav 12. března 2020 a zavedla řadu opatření, která výrazně omezují ekonomickou činnost.
 • MONETA na danou situaci zareagovala rychle a jako jedna z prvních umožnila svým klientům úlevy při splácení úvěrů. Od 19. března umožňuje odklad splátek domácnostem, živnostníkům i malým a středním podnikům.
 • Do 30. 4. 2020 zprocesovala zhruba 55 tisíc žádostí o odklad půjček v portfoliu úvěrů o objemu 21,5 miliardy korun (nezahrnuje společnosti Wüstenrot). Žádosti o odklad splátek mají níže uvedenou strukturu:
  • Retailové úvěry: 14,9 %
  • Komerční úvěry: 23,4 %
  • Hypotéky: 11,1 %
 • Dobrovolný program na odklady splátek byl nahrazen zákonnou podobou moratoria včetně aktuálně stanoveného maximálního úrokového limitu 9 % p.a. za retailové půjčky.
 • K 30. 4. 2020 MONETA zprocesovala 4 tisíce žádostí o odklad podle podmínek nového zákona. Zhruba třetinu z těchto žádostí tvoří ty, které klienti podali již v rámci dobrovolného moratoria.

Generální ředitel a předseda představenstva Skupiny MONETA Tomáš Spurný okomentoval finanční výsledky skupiny za první čtvrtletí roku 2020:

„I přes tuto nečekanou krizi MONETA dál plní své strategické cíle. Jako banka jsme se dokázali vyrovnat se všemi opatřeními a čelit výzvám, udrželi jsme banku v chodu a zároveň chránili naše zaměstnance i klienty. Zachovali jsme si obezřetnost, ve které budeme pokračovat i nadále. Věříme, že tato krize nás ve střednědobém horizontu učiní silnějšími a úspěšnějšími.”

Newsletter