Včerejší komentář viceguvernéra Fedu Claridy o taperingu a načasování zvýšení sazeb podpořil dolar a americké tržní sazby, včetně těch reálných. Euro se proti dolaru obchoduje na 1,1830 EURUSD. ČNB dnes zvýší sazby a představí novou prognózu. Rizikem silnější koruny je rychlejší úroková normalizace. Koruna se obchoduje pod 25,45 za euro.

Skupina MONETA vykázala za 1. čtvrtletí čistý zisk ve výši 731 milionů Kč.

MONETA pokračuje v solidním růstu úvěrového portfolia o 13,1 % doprovázeném robustním růstem klientských vkladů o 18,2 % a silnou kapitálovou přiměřeností ve výši 21 %. Prvního dubna 2020 banka dokončila akvizici společností Wüstenrot – stavební spořitelna a Wüstenrot hypoteční banka. Kromě toho úspěšně realizovala migraci operační platformy pro debetní a kreditní karty, kdy do nového prostředí přesunula přes 1 milion karet. Příprava této změny zabrala přes 28 tisíc tzv. „man-days“, bance však do budoucna přinese významnou nákladovou efektivitu.

RŮST

 • Celkový provozní výnos vzrostl o 14,7 %, podpořený čistým výnosem z finančních operací o 274,0 % a meziročním růstem čistého úrokového výnosu o 4,9 %.
 • Pokračující silný růst retailových úvěrů táhla především výkonnost hypotečního portfolia, které meziročně vzrostlo o 38,3 % a solidní růst spotřebitelských úvěrů. Ty vzrostly meziročně o 6,6 %.
 • V komerčním segmentu MONETA meziročním růstem o 40,4 % prokázala postupné naplňování své strategie expandovat v poskytování úvěrů pro malé podniky.
 • MONETA i nadále úspěšně přitahuje klienty svojí platformou digitálního bankovnictví, což se odráží ve vzrůstajícím podílu objemu spotřebitelských úvěrů založených online (růst o 35,1 % meziročně) a také v růstu objemu online založených drobných podnikatelských půjček (růst o 48,2 % meziročně).

ZISKOVOST

 • Konsolidovaný čistý zisk ve výši 731 milionů korun vedl k návratnosti hmotného kapitálu ve výši 12,7 %.
 • Náklady tvořily 1,322 miliardy korun, což znamená, že se bance povedlo meziročně snížit provozní výdaje o 0,2 %.
 • Banka zvýšila úroveň tvorby opravných položek na úvěrové ztráty na 684 milionů korun, v souvislosti s revizí makroekonomického výhledu a zvýšeným rizikem pro klienty žádající moratorium na své splátky byla nucena vytvořit dodatečné opravné položky ve výši 475 milionů korun.
 • Toto vytvoření dodatečných opravných položek vedlo ke zvýšeným nákladům na riziko ve výši 1,73 % ve vztahu k průměrnému objemu celkového úvěrového portfolia.
 • Poměr úvěrů v selhání setrval na 1,9 % a celkové pokrytí těchto úvěrů v selhání je na 119 %.
 • Banka využila svou robustní likviditní a kapitálovou pozici ke zlepšení poměru úvěrů ke vkladům na 80,8 % (z 84,6 % ve stejném období loňského roku) a dále ke zlepšení poměru krytí likvidity na 155,6 % (ze 137,5 % ve stejném období loňského roku) a na snížení regulační páky na 8,0 %.

KAPITÁLOVÉ ŘÍZENÍ

 • Zvýšený poměr kapitálové přiměřenosti na 21 % silně podpořilo dodatečné vydání dluhopisů Tier 2 v lednu letošního roku ve výši 2,6 milionu korun s výnosem 3,79 %.
 • Banka zahrnula čistý zisk ve výši 1,858 miliardy korun, který se skládá z části ze zisku z roku 2019 a z části ze zisku z 1Q 2020, do regulatorního kapitálu na základě pozastavené dividendy v důsledku pandemie COVID-19, což zvýšilo poměr CET1 ze 17,0 % před rokem na současných 17,4 %.
 • Rizikově vážená aktiva vzrostla meziročně o 6,5 % oproti meziročnímu růstu úvěrové knihy (nárůst o 13,1 %).
 • Vedení banky snížilo kapitálový cíl z původních 15,9 % na 14,9 % na základě snížení proticyklické rezervy ze strany České národní banky.
 • Dividendová politika bude revidována ve třetím čtvrtletí letošního roku s ohledem na aktuální ziskovost, kapitál a likviditu banky.
 • Z důvodů nejasností ekonomických důsledků pandemie COVID-19 byl rovněž pozastaven zpětný odkup akcií.

MORATORIUM NA ODKLAD SPLÁTEK V DŮSLEDKU COVID-19

 • Vláda České republiky vyhlásila nouzový stav 12. března 2020 a zavedla řadu opatření, která výrazně omezují ekonomickou činnost.
 • MONETA na danou situaci zareagovala rychle a jako jedna z prvních umožnila svým klientům úlevy při splácení úvěrů. Od 19. března umožňuje odklad splátek domácnostem, živnostníkům i malým a středním podnikům.
 • Do 30. 4. 2020 zprocesovala zhruba 55 tisíc žádostí o odklad půjček v portfoliu úvěrů o objemu 21,5 miliardy korun (nezahrnuje společnosti Wüstenrot). Žádosti o odklad splátek mají níže uvedenou strukturu:
  • Retailové úvěry: 14,9 %
  • Komerční úvěry: 23,4 %
  • Hypotéky: 11,1 %
 • Dobrovolný program na odklady splátek byl nahrazen zákonnou podobou moratoria včetně aktuálně stanoveného maximálního úrokového limitu 9 % p.a. za retailové půjčky.
 • K 30. 4. 2020 MONETA zprocesovala 4 tisíce žádostí o odklad podle podmínek nového zákona. Zhruba třetinu z těchto žádostí tvoří ty, které klienti podali již v rámci dobrovolného moratoria.

Generální ředitel a předseda představenstva Skupiny MONETA Tomáš Spurný okomentoval finanční výsledky skupiny za první čtvrtletí roku 2020:

„I přes tuto nečekanou krizi MONETA dál plní své strategické cíle. Jako banka jsme se dokázali vyrovnat se všemi opatřeními a čelit výzvám, udrželi jsme banku v chodu a zároveň chránili naše zaměstnance i klienty. Zachovali jsme si obezřetnost, ve které budeme pokračovat i nadále. Věříme, že tato krize nás ve střednědobém horizontu učiní silnějšími a úspěšnějšími.”

Newsletter