Trading ČEZ slaví úspěchy. Rozšiřuje své působení na nové trhy

Tradeři ČEZ už nyní obchodují na velkoobchodním trhu produkty spojené s elektřinou takřka ve všech státech Evropy. Teď významně rozšiřují také trhy, na kterých obchodují se zemním plynem, environmentálními certifikáty a souvisejícími finančními produkty. Útvar tradingu touto expanzí navazuje na nedávné úspěchy, kdy například v loňském roce vydělal na spekulativním obchodování rekordní 3 miliardy korun, o miliardu více než v roce 2017.

Trading ČEZ nemá až na výjimky v jednotlivých státech pobočky ani fyzické zaměstnance, vstupu na nové trhy ale i tak vždy předchází detailní příprava a komplexní analýza. Před vstupem na nový trh je nutné důkladně poznat zejména regulatorní pravidla, produkty obchodované v dané zemi, přeshraniční toky komodit s okolními státy i obchodní specifika konkrétní země.

„Trhy v Evropě jsou stále provázanější a poskytují nové a nové příležitosti. Naší strategií je počet trhů a produktů organicky rozšiřovat a expandovat na nová teritoria.  Vstup na nový trh probíhá většinou velice přirozeně. Když začneme obchodovat v jedné zemi, je pro úspěch nutné poznat fungování trhu i v okolí. Jakmile okolní země důkladně poznáme, můžeme uvažovat o další expanzi,“ řekl Pavel Cyrani, člen představenstva ČEZ a ředitel divize obchod a strategie.

Tradingové oddělení začalo v rámci obchodování na vlastní účet (proprietary trading) nedávno obchodovat plyn s fyzickým vypořádáním například ve Francii, v Itálii, Belgii, Maďarsku nebo v Dánsku. Novinky jsou i v elektřině. Obchodovat elektřinu s finančním vypořádáním začal trading v poslední době na skandinávských trzích. Fyzickým vypořádáním se rozumí dodávka komodity (například plynu) v daném období. U finančního vypořádání k dodávce komodity nedochází, probíhá pouze finanční vyrovnání mezi subjekty.

„Dalším trhem, na který bychom chtěli také vstoupit s produkty s fyzickým vypořádáním, je Skandinávie, kterou se nyní rychle „učíme“. Loni jsme založili kancelář v Litvě a začali obchodovat Pobaltí, což je naše předpolí k plnému vstupu do Skandinávie,“ řekl ředitel tradingového oddělení ČEZ Luděk Horn.

Kromě obchodování s energetickými komoditami ČEZ trading rozvinul také obchodování s environmentálními certifikáty: zárukami původu (které zákazníkovi jednoznačně dokládají původ elektřiny, tepla či plynu z obnovitelných zdrojů), certifikáty úspor emisí CO2 nebo bílými certifikáty energetické účinnosti. S rostoucím zájmem zákazníků o snižování dopadů energetiky na životní prostředí a environmentálními cíli EU hrají tyto produkty stále důležitější roli. Útvar trading se v této oblasti stal jedním z nejvýznamnějších obchodníků ve střední a východní Evropě.

V rámci proprietary tradingu se ČEZ věnuje obchodování s elektřinou, plynem, uhlím, ropou, emisními povolenkami, environmentálními certifikáty a celou řadou finančních aktiv. Účelem tohoto typu obchodování je vytváření dodatečného zisku. Na všechny tradingové a obchodní aktivity existují konkrétní rizikové rámce, které definují povolené produkty, časový horizont, protistrany a zejména tržní a kreditní mantinely a limity. Dodržování těchto limitů je denně kontrolováno.

Trading vykonává ve Skupině ČEZ nejrůznější funkce. Zejména umisťuje na trh elektřinu vyrobenou Skupinou ČEZ, vedle toho také obchoduje na vlastní účet za účelem dosažení zisku (tzv. proprietary trading) nebo provádí takzvaný aktivní dispečink (optimalizaci nasazování zdrojů ČEZ krátce před dodávkou). V útvaru čítajícím téměř 130 zaměstnanců pracují kromě samotných traderů i analytici, meteorologové a pracovníci podpůrných útvarů: back office (konfirmace a vypořádání uzavřených obchodů, contract management), middle office (reporting a monitorování tržního a kreditního rizika), IT (správa a rozvoj obchodních systémů) a scheduling (hlášení dodávek operátorům přenosových soustav). Přestože naprostá většina obchodů probíhá v běžných denních hodinách, část týmu funguje v režimu 24/7.

Trading tvoří mezinárodní kolektiv složený vedle Čechů a Slováků také z občanů francouzské, italské, litevské, maďarské, norské, polské, rumunské, ruské a ukrajinské národnosti. Loni tradeři uskutečnili více než 450 tisíc transakcí a zobchodovali přes 800 TWh elektřiny a 600 TWh plynu.

Elektřinu i plyn s fyzickou dodávkou obchoduje trading ČEZ v Belgii, Bulharsku, Česku, Francii, Itálii, Maďarsku, Německu, Nizozemsku, Polsku, Rakousku, Rumunsku a na Slovensku. Elektřinu s fyzickou dodávkou pak ještě v Chorvatsku, Řecku, Slovinsku, Srbsku a Švýcarsku. Elektřinu s finančním vypořádáním v Dánsku, Estonsku, Finsku, Litvě, Lotyšsku, Norsku, Španělsku a Švédsku. V Dánsku a Velké Británii obchoduje ČEZ plyn s fyzickou dodávkou.

Newsletter