Upozornění na přech. pravidla poskytování fin. služeb v UK po Brexitu

Česká národní banka upozorňuje na nové podmínky, za jakých budou moci dohlížené subjekty finančního trhu pokračovat v poskytování přeshraničních služeb ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska i po jeho odchodu z Evropské unie. Poskytovatelům finančních služeb, kteří své služby v této zemi poskytují prostřednictvím tzv. evropského pasu, tamní orgán dohledu (Financial Conduct Authority, FCA) nově umožňuje oznámit záměr využít do konce prosince 2020 tzv. režim dočasného povolení k poskytování služby i po ukončení členství UK v EU. Toto oznámení je možné podávat pouze od 7. ledna do 28. března 2019. Více informací lze nalézt na stránkách FCA (externí odkaz, anglicky).

Newsletter