Villeroy (ECB): Ukončení pandemického programu nákupů aktiv nebude signálem ukončení akomodativní měnové politiky, stálo by za to prozkoumat možnosti přenosu prvků flexibility tohoto programu na dostupné měnověpolitické nástroje

Newsletter