Vymáháním pokut za neplnění info. povinnosti by stát mohl získat miliardy

Společnostem, které neukládají finanční výkazy do sbírky listin, hrozí dle zákona o obchodních korporacích pořádková pokuta až do výše 100 tisíc Kč a sankce až do výše 3 % hodnoty aktiv. Za rok 2017 (k datu 31. 7. 2018) však tuto informační povinnost nesplnilo přes 84 % firem, za rok 2016 to pak bylo téměř 64 %. Stát ovšem plnění této zákonné povinnosti reálně netrestá.

Poradenská společnost Bisnode sestavila model, podle kterého by stát, pokud by systematicky začal systematicky vymáhat pokuty za porušování zákona u firem, které nesplnily informační povinnost za rok 2016, mohl na dodatečných příjmech do státního rozpočtu získat nejméně 23 miliard Kč, ale až 625 miliard Kč.

„Není reálné, aby soudy vždy udělily pokuty v maximální výši, ale i kdyby vymohly jen část z maximální částky, jednalo by se o významnou injekci do státního rozpočtu,“ je přesvědčen generální ředitel Bisnode pro Českou republiku a Slovensko Jiří Skopový. „Dosavadní nevyužívání kontrolních a sankčních nástrojů vede k netransparentnímu podnikatelskému prostředí, kdy menšina firem zákony v této oblasti dodržuje, zatímco většina firem profituje z nefunkčního systému, když tají své finance,“ dodal.

Firmy, které informační povinnost plní, se tedy dostávají do nevýhody oproti těm, které ji neplní. Tento neuspokojivý stav by měla pomoci změnit novela zákona o obchodních korporacích, která počítá s tím, že obchodní korporaci by bylo možné zrušit bez likvidace, pokud nezaloží do sbírky listin účetní závěrky za dvě po sobě jdoucí účetní období.

Tím chce Ministerstvo spravedlnosti České republiky také řešit problematiku obchodních korporací, které nevyvíjejí ekonomickou aktivitu a existují jen formálně. To se podle interní metodiky Bisnode v České republice týká 102 400 registrovaných společností, přičemž tyto „spící“ firmy představují zhruba pětinu z celkového počtu.

 

Newsletter