Člen bankovní rady ČNB Holub se zřejmě přikloní ke zvýšení sazeb o 50 bb na zářijovém zasedání, tento krok připustil i pro listopad. Koruna zpevňuje pod 25,40 za euro. Evropské i americké výnosy rostou. Dolar se proti euru obchoduje kolem dnešní otevírací ceny na 1,1720 EURUSD.

Výnosy z IPO byly ve 2Q byly nejvyšší za poslední tři roky

Geopolitická rizika a nejistoty a změna obchodní politiky, to jsou podle nejnovější čtvrtletí studie EY Global IPO Trends, mapující situaci na globálním trhu s primárními veřejnými úpisy akcií (IPO), hlavní důvody slabší aktivity ve druhém letošním čtvrtletí. Za celé první pololetí proběhlo v celosvětovém měřítku 660 IPO. To je o pětinu méně než za stejné období roku 2017. Přes nižší počet primární emise vynesly celkem 94,3 miliardy amerických dolarů, tedy o pět procent více než za prvních šest měsíců loňského roku. To je nejlepší výsledek za poslední tři roky.

„I když jsou valuace na některých velkých kapitálových trzích poměrně vysoké, v prvním letošním pololetí bylo primárních úpisů o něco méně než vloni,“ říká Peter Wells, vedoucí partner oddělení transakčního poradenství společnosti EY v České republice. „Dobrá zpráva je, že ekonomické podmínky jsou i nadále příznivé. V mnoha regionech světa jsou ceny akcií vysoké a úrokové sazby nízké. Věříme proto, že ve druhé polovině letošního roku dojde u IPO k oživení,“ dodal.

“Zvedající se objem primárních úpisů může být důsledkem větších technologických emisí, volné investičního kapitálu a taktéž zmiňovaných vyšších valuací”, podotýká Jakub Burda, Managing Director Roklen Corporate Finance. Nejen zahraniční burzy byly aktivní, také pražská burza se činila v oblasti IPO, přestože nešlo o velkoobjemové emise.

“Alternativní trhy, umožňující investování do primárních úpisů středně velkých společností mohou být zajímavým oživením a impulsem ne příliš aktivního středoevropského trhu. Důkazem jsou dvě IPO během posledních čtyř měsíců na pražském trhu START, který představil zajímavé tituly v podobě akcií společnosti Fillamentum vyrábějící spotřební materiál pro 3D tisk a firmy PRABOS podnikající v oblasti speciální obuvi ” říká Burda, který byl manažerem úspěšné emise Fillamentum.

Úspěšné IPO! Akcie Fillamenta byly na trhu START přeupsány

Burda věří, že i následující obchodní dny na trhu START přinesou nabídku atraktivních investic napříč odvětvími a budou základem pro vytvoření nového prostředí podporujícího SME segment kapitálového trhu. „Roklen, jako přední corporate finance poradce pro tento segment společností, se aktivně podílí na přípravě nových emisí a zařadil služby poradenství pro trh START do standardního potrfolia nabízených aktivit,“ uvedl Burda.

Amerika po čtyřech letech zpátky na špičce

V Americe jsou primární úpisy – na rozdíl od zbytku světa – letos velice úspěšné. IPO tu vynesly 35,3 miliardy dolarů, tedy o zhruba třetinu více než za prvních šest měsíců roku 2017. Newyorská burza a NASDAQ jsou v první trojce nejúspěšnějších burz světa, pokud jde o výnosy primárních emisí za první letošní pololetí, a mají rovněž velký podíl na 18% meziročním zvýšení počtu IPO na celém americkém kontinentě. 

Za silnou dynamikou amerického trhu s IPO jsou v prvé řadě dobré výsledky tamějších emisí, především ve Spojených státech, kde IPO měly první den průměrnou návratnost přes desetinu. Navíc kurzy akcií po IPO vykazují lepší výsledky než akciové indexy obecně. Na USA připadá 83 procent všech IPO, které se za prvních šest měsíců letošního roku uskutečnily na americkém kontinentu, a 85 procent získaného kapitálu.

Region EMEIA zachraňuje Indie

Nejúspěšnější příběh v regionu EMEIA napsala ve druhém čtvrtletí Indie, kde se mimo jiné nachází burza s druhým největším počtem IPO za tento kvartál. Za celé první pololetí se jak počet emisí, tak jejich výnosy meziročně zvýšily o třetinu. 

V celém regionu EMEIA bylo letošní první pololetí kvůli geopolitické nejistotě a změně obchodní politiky ve znamení opatrnosti. Počet IPO tu klesl o čtyři procenta.

Výnosy IPO v prvním letošním pololetí v regionu EMEIA vzrostly ve srovnání se stejným obdobím loňského roku o desetinu. O tom, že letošní výsledky v tomto regionu nejsou tak špatné, svědčí ostatně i fakt, že jsou jak co do počtu transakcí, tak podle výnosů nad 10letým mediánem.

„Květnová primární emise Avastu na londýnské burze s nabídkovou cenou 3,2 miliardy amerických dolarů českým společnostem ukázala, jakou příležitost veřejný trh představuje pro ty, kdo chtějí získat kapitál. Už lze vysledovat určitý trend mezi českými firmami – primární úpis je pro ně cestou, jak získat finance na budoucí akvizici, a pro jejich zakladatele možností, jak z firmy částečně odejít a přitom si nad ní nadále zachovat kontrolu,“ vysvětluje Peter Wells. 

Ani v Asii investoři neztrácejí o IPO zájem

Přes poměrně velký zájem investorů se počet primárních úpisů na burzách v regionu Asie a Tichomoří v prvním pololetí letošního roku meziročně snížil o 37 procent, výnosy klesly o 17 %. Přesto na tento region připadá necelá polovina (46 %) letošních IPO a třetina (31 %) získaného kapitálu. Pět z první desítky burz s největším počtem primárních emisí pochází z tohoto regionu.

Dobré výsledky ve druhém letošním čtvrtletí hlásí především Japonsko, kde se uskutečnilo 21 IPO v celkové hodnotě 1,5 miliardy amerických dolarů. Většina z této částky (1,3 miliardy amerických dolarů) připadá na 11 primárních emisí technologických společností. Výsledky druhého čtvrtletí vyniknou zvlášť ve srovnání s prvním kvartálem (nárůst počtu IPO o 75 %, a výnosů dokonce o 202 %). Díky tomu jsou údaje za celé první pololetí v Japonsku víceméně srovnatelné se stejným obdobím loňského roku: počet IPO meziročně poklesl o 5 %, výnosy jsou naopak o 8 % vyšší.

Největší primární emise druhého čtvrtletí byla umístěna na šanghajské burze, která obsadila druhou příčku mezi burzami světa podle výnosů IPO.

Newsletter