Americké výnosy po včerejším poklesu opět rostou. Dolar zůstává ve ztrátě, od rána ji však postupně umazává v dolarovém indexu i proti euru. Polský zlotý a maďarský forint drží zisky, jediná koruna oslabuje k 25,95 za euro.

Zpětná vazba je důležitá nejen pro mladé generace

Zpětná vazba směrem k zaměstnancům může být velkým strašákem manažerů firem. Zároveň je důležitým nástrojem pro vedení a motivaci zaměstnanců. Jedná se také o jednu z hlavních součástí vzájemné komunikace v týmu. Nadřízení, kteří zpětnou vazbu podceňují nebo ji svým lidem nedávají, mohou v lidech vyvolat pocit nepotřebnosti, nevyužívají možnosti jejich motivace, dokonce brání v jejich rozvoji a růstu výkonu. Pro každého člověka je smysluplnost jeho práce důležitá.

Zpětná vazba může mít několik podob. V prvním případě mají manažeři přesný plán pravidelných hodnotících pohovorů. V tom druhém se zaměřují na hodnocení jednoho hlavního úkolu. „Zpětná vazba by určitě neměla ve firmě chybět a to při plnění každého důležitého projektu. V ideálním případě by k ní mělo docházet při každodenní komunikaci mezi zaměstnancem a jeho nadřízeným,“ vysvětluje za vzdělávací společnost MgC Group koučka Martina Jandečková.

Užitečná zpětná vazba by měla být konstruktivní a měla by se řídit některými pravidly.

1. Poskytujte pozitivní zpětnou vazbu před negativní

2. Povzbuzujte

3. Buďte konkrétní. Vyhýbejte se všeobecnému hodnocení

4. Uvádějte detaily

5. Raději popisujte, než posuzujte

6. Soustřeďte se na to, co lze změnit

7. Přijměte za zpětnou vazbu zodpovědnost

8. Zaměřte se na řešení, nabídněte alternativy

9. Ověřte si, zda byla zpětná vazba pochopena

10. Respektujte pocity, názory a přesvědčení toho druhého

11. Požádejte ho, aby navrhl alternativní formy řešení/chování

Mladá generace zpětnou vazbu vyžaduje výrazně více

S nástupem nové generace do aktivního pracovního procesu začíná být zpětná vazba čím dál využívanější. A to z důvodu, kdy mladší generace nepravidelnou zpětnou vazbu, založenou na komentování právě plněného úkolu, vyžaduje. Pomáhá jí k rozvoji i v rychlé orientaci, zda postupuje na daném projektu správně. „Tento druh zpětné vazby je pro zaměstnance mladších ročníků velmi důležitým motivačním faktorem,“ říká Martina Jandečková. Zároveň manažeři poukazují na mnohem nižší samostatnost pracujících: „Velmi často slýcháme od manažerů týmů, že mladší kolegové neustále vyžadují zpětnou vazbu prakticky na vše. U starších kolegů to vyvolává pocit nesamostatnosti. Důležité je umět obě strany pochopit a propojit, pak je práce v týmu velice efektivní,“ dodává Jandečková. Manažeři ale nesmí, i přes vysoké pracovní tempo, na zpětnou vazbu zapomínat. Důležité je najít balanc, který bude vyhovovat všem zúčastněným.

Hlavní přínosy a zásady zpětné vazby

Zpětná vazba nejenom koriguje špatně stanovený postup v procesu, ale je to důležitý nástroj, který přispívá k otevřené komunikaci a motivaci zaměstnanců v rámci společnosti. Posiluje vztah mezi zaměstnancem a nadřízeným, vytváří mezi nimi důvěru a přispívá k jejich vzájemnému rozvoji.

A jaké jsou základní zásady, kterých by se měli manažeři držet? Zpětná vazba by měla být poskytována vždy osobně. Nadřízený by si měl hodnocení vždy připravit a dávat ho zaměstnancům pravidelně. Během hodnocení by měl být v komunikaci upřímný a vždy konkrétní. Důležité je empatické jednání. Zahrnout jak pochvalu, tak kritiku a začít i skončit pozitivním sdělením. Na závěr by měl zaměstnanec vždy dostat prostor se k dané věci vyjádřit a najít konkrétní plán dalšího postupu.

Newsletter