Pravidla, která mění tvář investičního odvětví

Před necelým rokem, dne 30. června 2018, představil Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) pravidla a omezení pro prodej a marketing CFD (contract for difference) používaných obchodníky pro zajištění dlouhé i krátké expozice bez nutnosti vlastnit podkladová aktiva. Letos v únoru byla platnost pravidel prodloužena o 3 měsíce a byla potvrzena úroveň pákového efektu, který je možné nabízet drobným klientům obchodujícím s těmito produkty.

Kvůli obavám ze ztrát nezkušených obchodníků, kteří plně nechápou rizika těchto obchodů, ESMA zavedl limity na pákový efekt a zaručil omezení částky, o kterou může klient v takovýchto obchodech přijít. Saxo Bank je od začátku pevným zastáncem návrhů ESMA a vždy jsem věřil, že konzistentní a harmonizovaná legislativa na evropské úrovni bude mít pozitivní přínos pro klienty i celé odvětví.

Intervence ESMA byla včasnou reakcí na vysoké úrovně pákového efektu na trhu i na významný nárůst společností, které využívají volného pohybu v Evropě. Tyto společnosti působily v zemích s velmi nízkou úrovní legislativní ochrany a své marketingové aktivity zaměřovaly na méně informované zákazníky, kterým nabízely vysoký pákový efekt a pobídky k obchodování, jež bylo nad jejich možnosti.

Legislativa se projevuje v marži

Zajímavé na tom je, že od loňského rozhodnutí klesly akcie všech velkých kotovaných firem o 30-40 %, což odráží skutečnost, že nová legislativa bude nadále stlačovat marže firem v celém sektoru. Současně to odradí nové firmy od vstupu na trh, protože nižší zisky jsou méně atraktivní pro ty, kdo počítají s obchodním modelem založeným na pákovém efektu.

Před zavedením těchto pravidel byla úroveň pákového efektu nabízená některými obchodními firmami zcela neodpovídající ve srovnání s tolerancí rizika u průměrného klienta. V některých případech šlo o jasnou nezodpovědnost, neetické jednání, které vedlo k propadu na dno odvětví. Některé části obchodního odvětví se nesnažily dostatečně ochránit zájmy klientů. V této diskuzi je však důležité neztratit ze zřetele skutečnost, že jde o problém pákového efektu, nikoli problém produktu jako takového. Klíčem k ochraně klientů je zodpovědné zastropování pákového efektu a nikoli zákaz produktů.

Pákový efekt má svůj účel

V žádném případě neříkáme, že by mělo dojít k úplnému zákazu pákového efektu. Obchodování s CFD a měnovými instrumenty přináší řadu výhod a obchodníkům umožňuje obchodovat v rámci celého globálního makroekonomického cyklu, vybudovat diverzifikovanou alokaci kapitálu a flexibilně a efektivně ochránit svou expozici na trhu. Klienti často využívají možnosti krátkých pozic CFD, aby ochránili dlouhé akciové portfolio nebo použijí krátký akciový index jako záruku proti výkyvům trhu u investice do jednoho typu akcií.

Po dlouhou dobu byly opce vyhrazeny hlavně firemním klientům a segmentu HNWI (privátních movitých klientů) u větších bank. Produkty, jako jsou CFD, demokratizují přístup k těmto možnostem a obchodním strategiím a srovnávají příležitosti mezi velkými hráči na trhu a drobnými investory. Pákový efekt navíc otevírá dveře k větší diverzifikaci pro klienty s menšími účty.

Avšak při příliš velkém pákovém efektu mohou rizika obchodování s těmito produkty významně převážit jejich výhody. Vyšší pákový efekt paradoxně zvyšuje možnost, že klient přijde o peníze, což vede k časnějším uzavíráním pozic. I přes prvotní reakce z některých částí odvětví na změny v pravidlech ESMA věříme, že tato legislativa přinese pro evropské obchodní firmy pozitivní změny. Po řadu let soutěžily firmy v nabídce pákového efektu a často používaly nepatřičné pobídky, aby přilákaly investory. Současně se nestaraly o primární nabídku produktu, ceny, platformy a služeb, která vede k dlouhodobému udržení klientů.

Co bude dál?

Za Saxo Bank jsem přesvědčen, že nabízení vysokého pákového efektu, který není v souladu se základními podmínkami trhu, je nezodpovědné. Při pohledu do budoucnosti očekávám, že legislativa vytvořená ESMA bude nadále ovlivňovat marže některých firem v našem odvětví. Marketingové rozpočty se sníží, protože některé nevyhovující firmy zažijí nezvratný propad. Některé společnosti se budou snažit prodat svá klientská portfolia CFD, což vytvoří příležitosti. Společnosti, které spoléhají na vysoký pákový efekt, pobídky a špatné prodeje, však budou neochotně ukončovat své aktivity. Budou přesto donuceny tyto aktivity ukončit nebo najít kupce. Legislativa by však neměla odradit kvalitní firmy s etickými a silnými obchodními modely, které hodlají novou legislativu dodržovat. Pro ně to může představovat příležitost jak získat seznamy klientů a zahájit marketingové aktivity.

Newsletter