Pravý vs. umělý. Jaká je uhlíková stopa vašeho vánočního stromečku?

Black Friday, Cyber Monday a ještě k tomu Vánoce – poslední měsíce roku jsou tradičně velkolepou oslavou konzumerismu, žněmi prodejců takřka čehokoliv a zároveň pohromou pro naši planetu. Vedle řady nepotřebných věcí pocházejících z předvánočních nákupních horeček se však řadě rodin dostane do obýváku i trocha zeleně, a to v podobě vánočního stromečku. A jaký byste si měli pořídit, aby byl dopad Vánoc na přírodu alespoň v tomto ohledu co nejmenší?

Mnoho lidí stále nedá dopustit na tradiční opravdový vánoční stromek, nicméně obliba umělých stromků, s kterými není téměř žádná práce a lze je používat i několik let, značně roste. Vzhledem k opakovanému použití by nás také mohlo napadnout, že jsou šetrnější k přírodě. Nicméně tato záležitost je poněkud složitější, než by se na první pohled mohlo zdát.

Vánoce na dluh. Zkušenost má skoro pětina Čechů

Jak například upozorňuje server Active Sustainability, umělé stromky – stejně jako řada jiného spotřebního zboží – často pochází ze vzdálených rozvojových zemích, jako je například Čína, z čehož plyne nutnost dopravy, která je zdrojem nemalých emisí. Na přírodu pak značně dopadá i tamější velkovýroba. Naproti tomu pravé stromky obvykle pocházejí z bližších lokalit, kde až do poslední chvíle plní své záslužné funkce, tedy zejména provádějí fotosyntézu.

Rozdíl je také v tom, že pravý stromek lze posléze využít například ke kompostování, kdy se biologicky rozloží za nízké produkce emisí, zatímco v případě plastů, z kterých obvykle vznikají umělé stromky, je i recyklace energeticky náročný proces, při němž samotném vzniká značné množství emisí. A pokud k ní vůbec nedojde, rozklad trvá stovky let. Pro enviromentální dopad vašeho vánočního stromečku je tak klíčové také to, jak s ním naložíte, až splní svoji služby.

Ulíková stopa dvoumetrového pravého stromu (bez kořenů), který skončí na skládce, je podle serveru Carbon Trust 16 kg oxidu uhličitého. Nicméně pokud jej využijete na své zahradě, můžete toto množství snížit až o téměř 80 procent (až na 3,5 kg CO2). Naproti tomu pro dvoumetrový umělý strom odhaduje Carbon Trust dopad na životní prostředí ekvivalentní 40 kg oxidu uhličitého, přičemž zhruba jedna čtvrtina uhlíkové stopy je spojena s jeho výrobou a dvě třetiny s následky likvidace plastu, z kterého bývá převážně vyroben.

Pokud tedy pravý stromek po Vánocích využijete přírodním způsobem, je patrně lepší volbou než stromek umělý. Ten by totiž mohl mít menší environmentální dopad pouze tehdy, pokud byste ho používali více než 10 let. Nicméně na druhou stranu, umělý stromek na několik sezón se k přírodě zdá být šetrnější, než pravý strom, který se po jednom „použití“ ocitne na skládce.

Jako nejlepší řešení ovšem Carbon Trust doporučuje nikoliv jen pravý, ale přímo živý strom zasazený v květináči. Ten nejen umožňuje opakované využití podobně jako umělý stromek, ale po celou dobu navíc plní již zmiňovanou roli odsávání oxidu uhličitého z ovzduší a vytváření kyslíku.

Ortel Greenpeace. Smartphony devastují životní prostředí

Newsletter