Pražské nemovitosti v novém kabátě. Revitalizací k unikátním obytným prostorům

Skupina VIHOREV je developersko-investiční skupina zaměřující se na rekonstrukce nemovitostí v Praze a okolí a jejich přestavbu v malometrážní jednotky. Na realitním trhu působí již více jak 10 let. Investice jsou směřovány do významných lokalit, kde je velký zájem o bytové prostory. Vizí skupiny je revitalizovat budovy a přetvářet je v unikátní obytné prostory, které svou koncepcí umožní flexibilitu na rezidenčním trhu.

Do portfolia dokončených rekonstrukcí aktuálně patří 4 projekty, které úspěšně poskytly nové domovy svým obyvatelům.  Jedná se o pražské rezidence v centru a jeho blízkém okolí, konkrétně na Budějovické, v Košířích, na Strakonické a na Smíchově. V přípravě má společnost další dva projekty, které nabídnou luxusní ubytování. Prvním z nich je rekonstrukce a revitalizace domu v Karlíně, který momentálně slouží účelům výuky Vysoké školy uměleckoprůmyslové. Projekt Prvního pluku, jak je označován díky své adrese, má za cíl dostavbu budovy do podoby moderního apartmánového bydlení v Karlíně. Projekt rehabilituje dochovaný pozdně klasicistní objekt z poloviny 19. století a připojuje k němu novou přístavbu, která designově propojuje starou a novou výstavbu.  V rámci struktury projektu Prvního pluku budou vybudovány 3 koncepčně odlišné typy ubytování čítající celkově 43 ubytovacích jednotek. Datum dokončení revitalizace se plánuje na 1. čtvrtletí roku 2023.

Momentálně společnost poptává finance právě na projekt Prvního pluku, a to na refinancování vlastních zdrojů. Investice získává prostřednictvím investiční platformy Fundlift formou emise tříletých dluhopisů.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.

Newsletter