Přemýšlejte jako boháči

Pokud občas trávíte čas ve společnosti velmi movitých lidí i těch, které lze zařadit do tzv. střední třídy, zkuste si povšimnout a uvědomit, jak moc rozdílně tyto dvě skupiny mluví.

Střední třída má obvykle tendenci být negativní, když jde o peníze. Jakmile přijde řeč na téma vydělávání velkého množství peněz, většina z nich si myslí, že je to pro ně nedosažitelný cíl. Přesně opačnou reakci pak získáte, když se budete bavit s boháči, kteří zbohatli díky svému vlastnímu úsilí. Ti totiž věří, že všechno je možné a mají k penězům velmi pozitivní vztah. Jak z toho ven? Uvádíme alespoň čtyři příklady toho, co by podle serveru Business Insider bohatí nikdy neřekli a ti ostatní by s tím měli co nejdříve přestat, pokud chtějí být schopni začít žít i jinak než z „ruky do pusy.“

1. Nemám žádný dobrý nápad

Většina podnikatelů a investorů potýkajících se s momentálním neúspěchem věří, že mají další milionový nápad, který by jim skutečně mohl změnit život. Bohužel až příliš často se tyto skvělé nápady nedočkají realizace z důvodu nedostatku kapitálu na financování výzkumu a vývoje projektu. Platformy, jako je crowdfunding tuto situaci do jisté míry pomáhají měnit, ale když bohatý člověk dostane nápad, na jehož realizaci nemá peníze, prostě na jeho uskutečnění použije peníze jiných lidí. Zatímco střední třída řekne „já si to nemohu dovolit,“ bohatí vědí, že fakt, že nejsou sami dostatečně solventní, není relevantní. Skutečnou otázkou totiž je, zda se vůbec vyplatí tuto ideu nadále analyzovat a investovat do ní. Pokud ano, bohatí vědí, že peníze jsou k dispozici pořád, protože zámožní lidé neustále vyhledávají příležitosti pro dobré investice.

2. Já si snad ani nezasloužím být bohatý

Existuje všudypřítomná víra většiny lidí střední třídy, že nemají právo anebo nejsou dost dobří na to, aby se dožadovali prosperity mimo základních potřeb. „Kdo jsem, ptají se sami sebe, abych se stal milionářem? Kdo jsem, abych si žil život vhodný pro krále?“

Bohatí se na druhou stranu ptají: „Proč ne já? Jsem stejně dobrý jako kdokoliv jiný, já si zasloužím být bohatý. Když posloužím ostatním vyřešením jejich problému, proč bych neměl být odměněn bohatstvím?“ A protože mají v sobě tuto víru, jejich chování je posune směrem k manifestaci jejich snů.

3. Co když o všechno přijdu?

Vzhledem k tomu, že většina střední třídy funguje s vědomím založeným na strachu a nedostatku, je logické, že co se týká peněz, jsou velmi konzervativní. Ve většině případů mají strach, že pokud přijdou o peníze, nebudou již schopni je získat zpět.

Na druhé straně, bohatí lidé používají peníze pro přilákání většího množství peněz, bez dalšího úsilí. Samozřejmě jsou si vědomi rizik spojených s touto strategií, kdy zisky mohou být náhlé a ohromující, ale mohou je potkat také ztráty. Každý investor občas přijde o peníze, ale bohatí vědí, že bez ohledu na to co přijde, budou vždy schopni vydělat více. Čím více zkušeností, tím chytřejší jsou při další investici a tím snadnější je nahradit ztracené peníze z vysoce rizikových obchodů.

4. Nesnáším svoji práci

Člověk si ve většině případů najde zaměstnání nebo kariéru, kterou je ochoten po několik následujících let prostě tolerovat, zatímco sní o vidině odchodu do důchodu. Většina si najde práci, kterou sice nemají rádi, ale zároveň se neustále obávají vyhazovu.

Bohatí lidé však vědí, že skutečné tajemství zbohatnutí je vášeň. Je to vztah příčiny a následku mezi úsilím a nadšením, ale zatímco masy vnímají vášeň jako účinek, bohatí ji vidí jako příčinu. Jinými slovy, průměrný člověk chodí každý den do práce a doufá, že ve svém úsilí najde zmiňovanou vášeň. Boháči chodí každý den do práce nadšení pro to, co dělají, a jejich vášeň funguje jako palivo pro jejich snažení.

První fakt, který je potřeba přijmout, je možnost, že to co děláte rádi, Vám umožní zbohatnout. Jakmile tomu začnete opravdu věřit, možné je cokoliv. Pokud jde o peníze, vědomí je důležitější než měna. Myšlení jako boháč Vás sice samo o sobě bohatým neudělá, ale určitě Vás to nasměruje na správnou cestu.

Newsletter