Přichází doba mizerných akciových výnosů?

Přestože na amerických trzích v poslední době převládá dobrá nálada, část odborníku zůstává skeptická. Podle některých hodnoty akcií již dosáhly takové úrovně, že na akciovém trhu už není moc prostor pro další růst a investoři by tedy měli v následujících letech počítat s nevýraznou návratností.

To nutně nemusí znamenat negativní výkonnost, avšak v momentální chvíli, kdy návratnost lehce dosahuje dvouciferných čísel, se předpovídaných 6% až 8% může jednoduše jevit jako málo.

Shillerův P/E poměr slouží na akciových trzích k vyjádření poměru mezi tržní cenou akcie a čistým ziskem na akcii, resp. tržní kapitalizací dané firmy a jejím čistým ziskem. Jednoduše řečeno, P/E na základě porovnávání akcií měřených pomocí indexu S&P 500 s inflačně očištěnými firemními výnosy v průběhu posledních 10 let, slouží investorům jako ukazatel zda jsou akcie drahé nebo levné.

Magické číslo v tuto chvíli dosahuje 25. Tento aktuální poměr vypovídá že akcie se nachází v nebezpečně drahých výšinách. Dlouhodobý průměr mapující téměř posledních 130 let pak činí 16,5. Aktuální úroveň P/E je však významná z jiného důvodu. Podle průzkumu Credit Suisse v momentě, kdy se v minulosti P/E nacházelo na úrovni mezi 25-26, následující akciová návratnost na pětiletém horizontu činila pouhých 2,7 % (upravených o inflaci). V momentě, kdy tento poměr přesáhl 26, se následné pětileté výnosy pohybovaly v negativních teritoriích.

Samozřejmě, že díky těmto datům nemůžeme zákonitě předvídat budoucnost , ale určité obavy přinášejí.

Pokud nám historie říká cokoliv…

Zdá se, že lze téměř s jistotou říct, že výnosy akcií v příštích letech nebudou tak robustní, jako tomu bylo v posledních několika letech. Čím dražší akcie jsou, tím menší je prostor k zhodnocení a proto lze očekávat snížení jejich celkové výnosnosti.  Za posledních pět let došlo k téměř zdvojnásobení hodnoty indexu S&P 500, což vyvolává obavy, že jsou akcie nadhodnocené. Shillerův poměr byl takto vysoký jen párkrát v historii a v každém z takových případů byl akciový trh ve středu spekulativní bubliny. Poprvé se P/E dostalo nad 25 v roce 1901 a pak znovu v 1929. Na vrcholu akciového šílenství v roce 2000, způsobeného internetovým boomem, se před tržním zhroucením tento poměr dostal na rekordní maxima 44. Zpět nad hodnotu 25 se tento poměr dostal v roce 2003 a zůstal v blízkosti této úrovně až do roku 2007 krátce před takzvanou velkou recesí.

Znamená to že akciový trh čeká další velký propad?

Shiller, známý pro své předpovědi technologických a nemovitostních bublin, říká, že předpovídat pohyb akcií v krátkodobém horizontu je obtížné, ne-li nemožné tak, aby předpověď byla stoprocentní. Avšak predikování v dlouhodobějším horizontu, tedy například deseti let, je dle něj mnohem jednodušší.

„Opačně je tomu v případě předpovědi počasí,“ řekl nedávno Shiller CNNMoney. To je z velké části založenoa na lidské psychologii. Shiller mimo jiné uvedl, že výzkum v behaviorálních financích naznačuje, že investoři, stejně jako všichni ostatní , jsou náchylní k “ tomu, co je zrovna módní.“

Beaniho děti jsou ukázkovým příkladem toho, co Shiller nazývá „sociální epidemie.“ Na vrcholu Beanieho šílenství v roce 1995 byli sběratelé ochotni zaplatit desítky tisíc dolarů za hračky plněné plastovými kuličkami. To se nakonec ukázalo jako špatná dlouhodobá investice. Zvířátka Beanie jsou nyní v podstatě bezcenná.  

Samozřejmě, akcie a plyšové hračky se od sebe v lecčem liší, ale v zásadě jde o to, že investoři mohou lehce uvíznout v bublině, aniž by si to v tu chvíli uvědomovali. „Tyto módy lze jen těžko předvídat,“ řekl Shiller.“ Ale můžete se vsadit, že během deseti let po nich nebude ani slechu ani památky.

Napříč ekonomickým spektrem

Marc Faber o zranitelnosti systému. Připravte se na všeobecnou deflaci aktiv

 

Newsletter