Přichází revoluce v programování?

Výuka programovacích dovedností byla doposud záležitostí specializovaných akademií jako je Code.org, Codeacademy v USA a Codeacademy ve Velké Británii. Od září se však kódování stává mainstreamem, protože se Anglie stává první zemí světa, jež zahrne ve svých osnovách povinnou výuku v programování pro všechny žáky od pěti do 14 let. Zatímco něco takového představuje obrovský krok vpřed, existují pochybnosti o tom, zda je svět na něco takového připraven.

Systém bude mít podporu společností jako je Microsoft a Google, ale podle průzkumu Times Educational, téměř dvě třetiny učitelů nemají důvěru ve své schopnosti učit na počítači, přičemž čtvrtina z nich říká, že neobdržela žádné formální školení v rámci přípravy nového programu. Pro většinu učitelů je tak kódování zcela novou záležitostí.

„Co se týče učitelských znalostí tohoto nového předmětu, tak zde vidím největší problém,“ přiznává Miles Berry, výpočetní lektor a člen představenstva Naace, národní asociace učitelů IT. „Téměř jednoznačně je to předmět, který samo o sobě mnoho učitelů ve škole nestudovalo. Učitelé budou potřebovat čas, aby si ho osvojili.“

Podle Billa Mitchella, ředitele vzdělávání pro British Computer Society, je nerealistické očekávat, že většina škol zvládne výuku tohoto zbrusu nového předmětu počínaje zářím, a odhaduje, že to může trvat tři až pět let před tím, než budou programovací osnovy plně začleněny do škol.

Existují ale školy, které mají v tomto směru náskok. Jednou z nich je Queenbridge, základní škola nacházející se na východě Londýna, která zařadila programátorské curriculum do svých osnov rok před plánovaným termínem. Jennifer Perry, výpočetní koordinátorka v Queensbridge říká, že letošní rok byl příležitostí pro učitele, aby se vyrovnali s kódováním, než se stane povinným.

Spoustu jiných škol však strmá křivka učení teprve čeká. Jednou z otázek je, zda ředitelé škol budou upřednostňovat programování před jinými předměty. Proč by měli ředitelé vydávat drahocenné prostředky na školení personálu, když nebudou posuzovány podle programovacích dovedností svých žáků, ale podle jejich čtenářské a matematické gramotnosti? Argument ve prospěch je, že kódovaní je mnohem více než jen naprogramovat počítač. Dovednosti, jež se děti učí, jako například řešení problémů a kritické myšlení, jsou nejen užitečné ve všech předmětech, ale i v normálním životě.

Relativně skromná ​​ambice je mít alespoň jednu osobu v každé základní škole s dobrým pochopením toho, co je kódování a jak jej učit. Vyhlídky však nejsou povzbudivé. „Nemusí to být perfektní od září,“ říká Berry. A zatímco tato radikální změna jistě narazí na překážky, potenciální přínos je obrovský.  

Newsletter