Přijmout euro? Výhody a nevýhody ve stínu vysoké inflace

Zdroj: Depositphotos

Zkušenosti ze současného období velmi vysoké inflace ukazují důležitost vlastní měnové politiky pro Českou republiku. O tu bychom přijetím eura přišli. Česká národní banka ještě v čele s bývalým guvernérem Rusnokem začala včas zvyšovat úrokové sazby, a bojovat tak proti sílícím inflačním tlakům a všeobecnému růstu cen. S velkým zpožděním se zvyšováním sazeb přišla i Evropská centrální banka, která nastavuje měnovou politiku zemím eurozóny – tedy pro země, které platí eurem.

Zpoždění měnověpolitické reakce ECB bylo způsobeno významnými rozdíly v jednotlivých ekonomikách eurozóny, které mají i rozdílné potřeby v oblasti měnové politiky. Zatímco ECB připravovala nástroje, kterými by omezila negativní dopady růstu úrokových sazeb na zadlužené země jihu Evropy a zabránila tzv. fragmentaci dluhopisového trhu, byla v pobaltských zemích inflace na dvouciferných hodnotách. Tyto země si na zpřísnění měnové politiky musely počkat.

ECB musí v nastavení měnové politiky vždy hledat kompromis mezi zájmy jednotlivých zemí eurozóny. S tím, že není nutné zdůrazňovat, že větší váhu mají největší ekonomiky eurozóny jako Německo a Francie než ty menší země, mezi které by se Česká republika přijetím eura teoreticky zařadila. Díky autonomii v měnové politice nemusela ČNB čekat a jednala. I díky tomu nyní vidíme pokles inflace.

O autonomní měnovou politiku bychom přijetím eura přišli, což lze do budoucna vnímat jako významné riziko. Toto riziko se bude postupem času zmenšovat spolu s tím, jak bude česká ekonomika dohánět svou výkonností a strukturou země na západě Evropy – primárně Německo. Čím více bude česká ekonomika připomínat tu německou, tím budou potřeby v oblasti měnové politiky podobnější a na delším horizontu pravděpodobně i stejné. V takovém případě by náklady opuštění samostatné měnové politiky byly minimální.

S přijetím eura proto vyčkejme na vhodnější dobu, kdy ČR doroste do ekonomiky západního střihu. V takovém případě převáží pozitiva přijetí eura nad jeho negativy. Mezi hlavní ekonomické výhody přijetí eura patří omezení kurzového rizika a snížení transakčních nákladů u zahraničního obchodu. Výrazně by také došlo k omezení rizika příchodu měnové a kurzové krize. S přijetím eura by také došlo k usnadnění cenové porovnatelnosti v rámci zemí eurozóny.

Výše zmíněné přínosy přijetí eura ale musí převážit nad negativy. Mezi negativa patří výše zmíněná ztráta vlastní měnové politiky. Dalším negativem může být zapojení do evropského stabilizačního mechanismu, jehož účelem je poskytování finanční pomoci v případě ohrožení stability eurozóny. Nezapomínejme proto, že členy jsou i země jako Řecko, Itálie a například Španělsko. S přijetím eura také zřejmě přijde několik vln zdražování zboží a služeb v rámci přecenění z českých korun na euro. V současné době vnímám, že negativa stále převažují nad pozitivy. Jsem proto přesvědčen, že s přijetím eura v ČR je ještě vhodné počkat.

Zdroj: Bloomberg, Reuters

Newsletter