Přístup k bankovním službám: Samozřejmost, či výsada?

I když pro většinu z nás, obyvatel vyspělých kontinentů jako je Evropa nebo Severní Amerika, je dnes bankovnictví jednou ze základních služeb, kterou považujeme za samozřejmost, v celé řadě rozvíjejících se ekonomik tomu tak není.

Podle studie Světové banky a Mezinárodní měnového fondu jsou na světě stále 2 miliardy lidí, kteří nemají přístup k běžnému transakčnímu bankovnímu účtu. Tato skupina, rovněž známá pod termínem „unbanked“, je tak automaticky odsouzena k nižšímu životnímu standardu, neboť bankovní účet zpravidla znamená lepší podmínky jak ke tvorbě úspor, tak k získání cizích prostředků na vzdělání či rozvoj podnikání.

Kde se „unbanked“ nachází?

Jistě nikoho nepřekvapí, že nejvíce lidí postrádajících přístup k základním bankovním službám se nachází na venkově a v nerozvinutých oblastech Subsaharské Afriky, Blízkého východu a Střední Asie. V některých zemích těchto regionů, jako je například Turkmenistán nebo Niger, má přístup k běžnému účtu méně než pět procent populace. Mezi nejčastěji citované překážky ke zřízení a používaní bankovních účtů pak patří nedostatek prostředků, vysoké poplatky, chybějící požadovaná dokumentace, velká vzdálenost finanční instituce a náboženské důvody.

Miliardová příležitost

Z ekonomického hlediska se však příležitosti nachází jinde. Přestože země jako Turkmenistán nebo Niger mají nejnižší procento obyvatel s přístupem k běžnému účtu, z absolutního hlediska příliš velkou příležitost nenabízí. Naproti tomu taková miliardová Indie nebo Čína má pokrytí sice mnohem vyšší, ale vzhledem ke své početné populaci představuje příležitost zcela jiného rozměru. Podle agentury Raconteur jde minimálně o 95 miliard dolarů v regionu Asie-Pacifik, 81 miliard dolarů v regionu Latinské Ameriky a Karibiku a 57 miliard dolarů v oblasti Afriky a Blízkého východu.

Pomoci může blockchain

Zdánlivě nejefektivnějším řešením ke zlepšení situace může být podle mnohých expertů blockchain. Finanční produkty založené na bázi blockchainu totiž bourají hned celou řadu bariér ke zřízení a používaní bankovních účtů – od velkých dokumentačních požadavků přes vysoké poplatky až po několikahodinové návštěvy poboček finančních institucí. Jistě tedy bude zajímavé pozorovat, jak se tato technologie uchytí.

Newsletter