Fed zvýšil sazby o 25 bodů, naznačil možné další navýšení. Sazby letos snižovat nechce, trh mu nevěří. Americké výnosy klesly, dolar oslabil nad 1,0900 za euro. Procyklické měny se slabším dolarem zpevnily.

Problematika Gender Pay Gapu: Česko si polepšilo, pořád je ale co zlepšovat

V Praze se loni uskutečnila největší hybridní mezinárodní konference o diverzitě a inkluzi Diversity Summit. K rovnoprávnosti mezi muži a ženami na akci promluvila socioložka a genderová expertka PhDr. Lenka Simerská, která se tímto tématem zabývá na Ministerstvu práce a sociálních věcí (MPSV). Konkrétně se věnuje nerovnosti v oblasti odměňování. Na starosti má Gender Pay Gap (GPG), což je ukazatel představující průměrný rozdíl ve výdělcích obou pohlaví. Za zmínku stojí i tzv. očištěný GPG, který počítá rozdíl v příjmech mužů a žen na srovnatelné pozici.

Jak si stojí naše republika v porovnání s ostatními státy Evropské unie? A jak konkrétně může stát dopomoci ke zlepšení prozatím stále malé diverzity? Na tyto otázky odpovídala PhDr. Lenka Simerská ve videorozhovoru pořízeném naší redakcí v Clam-Gallasově paláci, kde se konference konala.

00:07  Čím se v souvislosti s diverzitou na MPSV zabýváte?

Zabývám se tzv. equal pay, tedy problematikou rovnosti odměňování žen a mužů, nebo také eliminací Gender Pay Gapu.

00:24  Co znamená „Gender Pay Gap“?

Nerovné odměňování způsobuje, že je na pracovištích malá diverzita. Tímto firmy a zaměstnavatelé jakékoli druhu, i státní zaměstnavatelé, přicházejí o lidskou sílu, talenty, inovace, určitou část populace, která by mohla přinášet určité hodnoty, které jinak chybí. A tomu my právě pomáháme projektem ROVNÁ ODMĚNA.

01:35  Jak si stojí ČR v rámci celé EU?

Dlouhá léta jsme byli na neslavném druhém místě od konce. Nyní jsme na pátém místě od konce, takže v rámci Evropské unie jsme si polepšili. (Pozn. redakce: Nejlépe je na tom Lucembursko, nejhůře Lotyšsko a Estonsko.)

02:19  Jak může k větší diverzitě pomoci stát?

Stát nastavuje podmínky a ty jsou důležité pro fungování všech zaměstnavatelů. My jsme doteď dávali firmám a zaměstnavatelům tyto nástroje k dispozici dobrovolně. I jednotlivým ženám, aby uměly ohodnotit svou práci na svojí pozici. Ale nyní nastává doba, kdy si každý bude moci tyto nástroje vyzkoušet a otestovat. A bude nutné je dodržovat už opravdu závazně. Zároveň bude přistoupeno i k nějakým kontrolám.

Lenka Simerská je socioložka a genderová expertka s více než 15letou praxí ve zpracování výzkumů, analýz, evaluací, auditů, tvorbě metodik a expertní činnosti, a také poradenství a lektorování pro soukromou i veřejnou sféru v ČR i v zahraničí. Působí v projektech pro zlepšování podmínek na trhu práce, rovné příležitosti, work-life balance a využití plného potenciálu lidských zdrojů. Momentálně pracuje na Ministerstvu práce a sociálních věcí jako hlavní gestorka projektu “Rovnost žen a mužů na trhu práce se zaměřením na (ne)rovné odměňování žen a mužů”, zkráceně nazývaného 22 % K ROVNOSTI nebo ROVNÁ ODMĚNA.

22 % K ROVNOSTI je systémový projekt MPSV zaměřující se na řešení problému rozdílného odměňování žen a mužů v České republice. Jeho cílem je zvýšení obecného povědomí o samotné existenci problému, dále propojení všech, jichž se tento problém týká, a navržení účinných přístupů včetně jejich důkladného ověření v praxi. Na konferenci pořádanou MPSV na podporu tohoto projektu se můžeme těšit v polovině letošního listopadu.

Newsletter