Proč investovat do zdraví

Do akcií obecně doporučuji investovat s dlouhodobým horizontem, na pět a více let. Myslím si, že dlouhodobě budou zhodnocovat tituly, které tak či onak souvisí s procesem populačního stárnutí a s lidským zdravím jako takovým. Proč?

Není to nijak světoborná myšlenka, ale zdá se mi, že řada investorů tuto potenciálně slibnou příležitost nedoceňuje. Mají příliš krátký investiční horizont, jsou netrpěliví,…

S tím, jak ekonomika roste, se stále vzácnějším stává čas. Když si například vezmeme českou ekonomiku, v roce 2014 vyprodukovala o 43 procent zboží a služeb více než v roce 2000. Za tu samou dobu, tedy mezi lety 2000 a 2014, se ženám život prodloužil o 4,2 procenta a mužům o 5,5 procenta.

To je pochopitelně skvělé, ale když nárůst délky lidského života, tj. času, kdy můžeme zboží a služby spotřebovávat, porovnáme s nárůstem objemu vyprodukovaného zboží o služeb, těch 43 procent, který je o řád vyšší, je zřejmé, že na spotřebu statků a služeb máme stále méně a méně času.

Protože den má – a vždy mít bude – 24 hodin, jedinou možností, jak získat dodatečný čas, je dále prodloužit délku lidského života. Tedy investovat do svého zdraví.

Růst vzácnosti času, který bude pokračovat do budoucna, je fundamentálním důvodem, proč lidé budou za své zdraví utrácet více a více a proč se stále vyplatí – při dlouhodobém horizontu výhledu – vyplatí investovat do všeho, co se zdravím nějak souvisí.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Fin a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.

Newsletter