Česká národní banka zvýšila dvoutýdenní repo sazbu o 25 bazických bodů z 0,25 % na 0,5 %. Kurz koruny zvýšení sazeb již zacenil, reakce je tudíž minimální. Domácí měna se obchoduje pod 25,45 za euro.

Proč jsou fundamentální analytici užiteční bance a k ničemu klientovi

A už je to zase tady, už se do nich opět navážím. Ale já si opravdu nemůžu pomoct. Nedovolil bych si soudit podle těch pár analytiků, které jsem v životě osobně poznal. Občas to byli prima chlapíci.  Ale …

Ve zkratce si zformulujeme o čem fundamentální analýza je.  Wikipedie říká:

Fundamentální analýza jde do hloubky konkrétní firmy. Snaží se najít správnou vnitřní cenu akcie  pomocí zkoumání kurzotvorných faktorů a informací, které jsou přístupné veřejnosti. Jedná se o ekonomická, účetní, statistická data, stejně jako politické, historické a demografické faktory. Odvozenou cenu pak investor porovnává s aktuálním oceněním na finančn&ia cute;ch trzích: Cílem je odpověď na otázku, zdali je akcie správně ohodnocena, anebo zda je podhodnocena, či nadhodnocena.

Nyní citujme faktického zakladatele fundamentální analýzy Benjamina Grahama krátce před jeho smrtí v roce 1976:  „Už nejsem advokát složitých technik analýzy cenných papírů, které vedou k nalezení společností s mimořádnou hodnotou, kterou trh ještě neocenil. To byla aktivita, která se vyplácela před 40 lety. Situace se změnila.“

Když vezmeme v potaz, že uplynulo dalších téměř 40 let, je zřejmé, že situace se změnila opravdu hodně. Mimochodem jeho klasická kniha Security Analysis vyšla poprvé v roce 1934.

Tady jsou některé problémy, které jsou v souvislosti s nefunkční fundamentální analýzou zmiňovány:

1/ Problém s neaktuálními daty.

2/ Problém s kvalitou dat – kreativní účetnictví světu vládne.

3/ Problém s přidělením vah faktorům, které mají na cenu vliv.

4/ Problém s životností analýzy – jakákoliv změna podmínek může ze dne na den znehodnotit analýzu.

5/ Kompetence analytiků. Platí, že analytici jsou hůře placení než obchodníci a portfolio manažeři, proto ti nejlepší u profese zpravidla dlouho nevydrží.

6/ Tzv. podhodnocená akcie může klidně několik let klesat, než ji trh „správně“ ocení.

7/ Předpokládá, že na trhu nejsou monopolní síly.

8/ Neříká nic o timingu obchodu.

Atd. atd.

 

Hledání vnitřní ceny akcie je stejné jako hledání svatého grálu. Nekonečné …

A proč? Protože firma je dynamická jednotka, protože analytici ani veřejnost nemají přístup ke všem relevantním údajům, které by jim jí pomohli najít, protože trhy ovládla globalizace, protože….

Pojďme si říci, jak to vypadá v praxi. V investičních oddělení bank a u brokerů sedí hoši ve věku zpravidla do třiceti let. Těm, kterým na třicítku táhne, jsou senior analytici, ti kteří vytáhli paty ze školních lavic letos nebo loni, jsou junior analytici. Senior analytici vymysleli nebo zdědili po vyhořelém kolegovi model. Do toho nasypou pár čísel, zmáčknou tlačítko UPDATE a ejhle máme tady vnitřní cenu akcie a nové doporučení. Jaká je jeho hodnota pro klienta? Samozřejmě téměř nula, jelikož všechny tyto „modely“ jsou jenom a právě modely, lepší a horší. Odrážejí jenom to, co se stalo a co všichni vědí. Klient nemá šanci doporučení zobchodovat, protože platí teď, kdy už je pozdě.

Fundamentální analýza může v určitých případech dávat smysl. Např. když příslušný analytik naváže úzké styky s managementem sledované firmy. V tu chvíli se může dovědět něco, co se opravdu dá zobchodovat, ale to už jsme na hranici nelegální činnost zvané insider trading.

Že je přidaná hodnota pro klienta nula (nebo téměř nula), je pro zasvěceného obchodníka zřejmé, nicméně pro zaměstnavatele analytik svou hodnotu jistě má. Fundamentální analytik přece poskytuje seriózní informace odvozené od tvrdých dat. Proto seriózní instituce může tyto materiály zasílat seriózním klientům, kteří tomu prd rozumí.

Mimochodem většina analytiků své peníze podle svých doporučení neinvestuje. Možná to je cesta. Dát jim za úkol všechna svá doporučení, která vydají, zobchodovat se svými penězi.

Hezký závěr týdne Vám přeje

Investor

P.S. Burton G. Malkiel ve své široce respektované knize A Random Walk Down Wall Street uvádí, že v jím sledovaném desetiletí průměrný výnos investičního fondu v USA zaostal za indexem S&P 500 o 3%. A mimochodem není jediný, kdo tuto (ne)schopnost portfolio manažerů zastávajících převážně fundamentální přístup k investicím prokázal. Potvrzuje to jen jedno – pokud jste hodnotoví investoři zastávající fundamentální přístup, kupte si ETF na index a nemarněte svůj drahocenný čas.

Newsletter