Z ekonomického kalendáře nás odpoledne čekají už jen data ohledně žádostí o podporu v nezaměstnanosti v USA. Dopoledne zveřejněný index cen výrobců za eurozónu (výsledek výrazně nad očekávání) euru pomáhá na silnější úrovně. Hlavní měnový pár se přibližuje hranici 1,1350 EURUSD. Koruna se posunula do okolí 25,40 EURCZK. Zlotý pokračuje v prudkém posilování a na páru s eurem se posunul do okolí hranice 4,60 EURPLN.

Proč klesla cena ropy pod nulu

Dne 20. dubna cena ropy WTI klesla pod nulu. Pokusíme se vysvětlit, jak k tomu došlo a co můžeme očekávat v bližší i vzdálenější budoucnosti.

Začneme tím, kolik stojí ropa WTI a ropa Brent. Obvykle máme na mysli průběžné kótování těchto druhů, které můžeme najít na internetu. Nejsnáze najdeme běžný kontrakt Brent futures na burze ICE, v případě WTI na burze NYMEX, tedy na dodávku v prvním měsíci. V praxi tato cena, která pochází z termínového trhu, je brána tak, jako by informovala o průběžné ceně na fyzickém trhu. Ale cena na fyzickém trhu s ropou pochází z úplně jiného zdroje. V případě ropy Brent je to kótování Dated Brent podle S&P Global Platts a v případě WTI kótování na fyzickém trhu s ropou v Cushingu v Oklahomě.

Mezi těmito cenami je několik zásadních rozdílů, které stojí za pozornost.

– V prvním případě jde o cenu ropy na papírovém trhu, ve druhé se jedná o cenu na fyzickém trhu.

– Ceny na obou trzích dělí to, kolik času uplyne od nákupu ropy po její dodávku. Na fyzickém trhu se kupuje a odebírá ropa ve stejném okamžiku. Na papírovém trhu se kupuje ropa s odloženou dodávkou, k níž dojde v měsíci uvedeném v kontraktu.

– Na rozdíl od ropy Brent jsou kontrakty WTI dodávané fyzicky, tj. majitel kontraktu v den jeho skončení opravdu dostane barely ropy.

Donedávna se ceny ropy v hlavních kontraktech a ceny na fyzickém trhu (spot) nelišily. Rozdíl způsobil až bezprecedentní nárůst nabídky ropy, který překračoval běžnou spotřebu (ta navíc kvůli pandemii klesla o 30 mbd, tedy o 30 %), a bleskově se plnící dostupné skladovací objemy (odhaduje se, že se zcela zaplní v květnu). Pokud ropu nejde prodat ani skladovat, pak je nutné snížit těžbu. Právě perspektiva ubývajících skladovacích prostor vedla k tomu, že ceny na fyzickém trhu se odtrhly od cen v hlavních kontraktech. Zpočátku to byl výsledek vypovězené dohody o omezení těžby, po níž de facto došlo k zvýšení nabídky ropy na trhu a následně přesvědčení, že uzavřená dohoda o stažení z trhu nezanedbatelných 10 mbd na začátku května, se střetává s třikrát větším poklesem poptávky, což nestačí k zamezení nekontrolovatelného snížení těžby, způsobeného poklesem cen ropy na fyzickém trhu pod náklady na těžbu (pohybujícími se pod 20$/b).

Proč cena ropy WTI v hlavních kontraktech klesla hluboko pod nulu? Dne 21. dubna skončil kontrakt WTI na první měsíc, který se týká ropy dodávané v květnu. Od 22. června se kontrakt WTI na první měsíc bude týkat dodávky v červnu a skončí v květnu. Na rozdíl od ropy Brent jsou kontrakty WTI dodávané fyzicky, tedy majitel kontraktu v den jeho ukončení fakticky obdrží barely s ropou. Na trhu s ropou je obvykle řada finančních hráčů, kteří nemohou fyzickou dodávku převzít, proto musejí prodat termínové kontrakty před jejich ukončením zájemci o fyzickou ropu. V Cushingu v Oklahomě, kde se obchoduje s WTI ropou už pravděpodobně v květnu nebudou volné skladovací kapacity. V souvislosti s tím se majitelé termínových kontraktů s dodávkou na květen, které končily 21. dubna, zoufale snažili prodat fyzickou ropu zájemcům, kteří by si ji mohli převzít a pak odprodat za vyšší cenu. Hluboce záporná cena kontraktu znamená, že takoví zájemci neexistovali.

Tento cenový incident, bezprecedentní v historii ropy, ukazuje, jak brutálně funguje pravidlo nabídky a poptávky. Protože se země, které těží ropy, nedokáží domluvit a snížit těžbu v míře odpovídající poklesu poptávky po ropě, tedy o 30 mbd, nastane redukce na trhu, kde na určitou dobu dojde na fyzických trzích k poklesu ceny ropy pod náklady na její těžbu.  Teoreticky by stačil pokles ceny ropy Brent na 10-15$/b, když náklady na těžbu na většině ropných polí jsou pod 20$/b a perspektiva udržení této úrovni od těžařů vynutila snížení těžby v příslušném rozsahu. Teoreticky by z trhu měli vypadnout hráči s největšími náklady na těžbu. V praxi, když k takové situaci dojde, budeme mít co do činění s mnohem hlubšími poklesy cen, které se dotknou všech dodavatelů ropy, bez výjimky. Obdobní velmi nízkých cen bude určitou dobu trvat a bude velmi kolísavé. Jedinou syntetickou informací o rozsahu omezení těžby bude informace o snižujících se zásobách, která se objevuje s velkým zpožděním. Trh ropy se stane velmi citlivým na fluktuaci stavů ropných zásob (poblíž maximálních úrovní) a každý pokles bude signálem k nárůstu cen.

Průměrná cena ropy Brent na fyzickém trhu byla od 30. března do 20. dubna  20$/b s minimem kótovaným v tomto období na úrovni 15$/b dne 1. dubna.  Dne 20. dubna opět klesla pod 20$/b. Nevíme, k jakým omezením těžby došlo v důsledku nízkých cen ropy a perspektivy hlubších poklesů. Nevíme, kdy poptávka po ropě začne růst a jak velký ten nárůst bude. Jestli nabídka ropy vyváží spotřebu před nebo po naplnění skladovacích kapacit. Nedokážeme předvídat, jak se dál bude vyvíjet pandemie. Kdyby křivka globální poptávky klesla v květnu na své minimum, odhady hovoří o tom, že by následoval pomalý růst cen, který by na fyzickém trhu Brent dosahoval 25-35$/b na konci roku 2020 a určitě o 10 dolarů víc na konci roku 2021. Na trhu budou ležet obrovské zásoby ropy ve skladech a v ložiscích (důsledek omezení těžby).   

Co se bude dít dál? Už víme, že těžařský ropný průmysl všude na světě vyjde z tohoto kolapsu notně pošramocený, podobně jako země žijící z vývozu ropy. Omezení investičních nákladů na průzkum a těžbu a také na údržbu stávajících polí v dobrém stavu spolu s odstavením stávajících ropných polí povedou k tomu, že křivka budoucí těžby ropy se výrazně sníží, obzvláště v horizontu 3-5 let. Bude pak poptávka převyšovat nabídku, což se na trh projeví nárůstem ceny ropy? To nikdo neví. S odpovědí vyčkáme na reakci poptávky. Lekce ze všech předchozích ropných šoků vedou k závěru, že poté došlo k trvalému omezení poptávky po této surovině. Bude tomu tak i tentokrát? Uvidíme.

Newsletter