Proč mají děti náctiletých (nejen v mládí) těžší život?

Jak uvádí některé studie, zdravotně, finančně a i z hlediska vzdělání jsou na tom hůře děti matek, kterým bylo před porodem méně než 20 let. V rámci financí to často vysvětluje (ne)kvalita otce, který nemůže rodinu řádně podporovat. Co však stojí za tím, proč mají děti velmi mladých rodičů těžší nejen dětství, ale i dospělost? Je to právě věk jejich rodičů?

Sociální politika státu, která v podpoře nedospělého a nezajištěného rodiče uvažuje i roli otce, může být o něco efektivnější než ta, která podporuje pouze roli matky, píše ve svém výzkumu zveřejněném na serveru VoxEU dvojice akademiků z univerzity v Dublinu a Bergenu Anna Aizerová a Kjell Salvanes. Léta výzkumu podle autorů prokázala, že děti náctiletých matek mají horší zdraví i vzdělání a menší příjem v dospělosti.

Podle dřívějších šetření lze předpokládat, že typ matky hraje dominantní roli. U matek v pubertálním věku je však větší pravděpodobnost, že samy pochází ze znevýhodněných poměrů. Podle dat amerického PSID (Panel Study of Income Dynamics) rodí 20 procent amerických žen před 20. rokem věku. U žen žijících pod oficiální hranicí chudoby je tato cifra navýšená téměř na polovinu, konkrétně na 49 procent žen. Podobný trend ukazují i data ze sociálně odlišného Norska. I v této severské zemi, která je známá vyšším sociálním zabezpečením než Spojené státy, je dvakrát pravděpodobnější, že bude mít žena potomka před 20. rokem věku, a to pokud pochází z prostředí s nižším sociálním statusem a nižším příjmem.

Jaký má vliv mateřství mladých matek v krátkém období a jak se naopak mění v dlouhém, se pokusila ve svém výzkumu popsat dvojice Aizerová a Salvanes. Mezi primární nevýhody mladých matek patří nižší „vyspělost“, frekventovanější stavy deprese a s tím i zvýšená míra stresu v domácnosti. Mladé matky jsou navíc často v kritickém finančním stavu přesně v období, kdy dítě finanční podporu nejvíce potřebuje, a to je rané dětství. V dlouhém období jsou na tom často finančně lépe, ale spíše v době, kdy už jejich potomek dospívá. Dalším špatným „odrazovým můstkem“ je nižší kvalita otce. Ten může předat svoje horší geny dítěti nebo jde o situaci, kdy při výchově chybí otcovský přístup.

Misogynie na Twitteru. Urážky novinářek a političek každých 30 sekund

Autoři výzkumu se snažili krátkodobé a dlouhodobé důsledky mateřství náctiletých dívek popsat na základě analýzy množství dat norských statistických úřadů, které, jak uvádí, považují za velice přesné. Použili však jen data v případě sester, tedy v případě, že jedna ze sester se stala matkou v pubertálním věku a druhá v dospělosti. Zkoumali tedy život bratranců a sestřenic, kteří pocházeli ze stejné rodiny. Tím autoři eliminovali vliv prostředí, ze kterého pochází jejich matky.

 

Z výzkumu vyplynulo, že u náctiletých matek je o 15 procentních bodů (p. b.) pravděpodobnější původ z domácnosti, kde otec neukončil střední školu. Výsledky zároveň prokázaly mnohem menší spojení mezi kvalitou života dítěte a tím, že jej matka začala vychovávat před 20. rokem věku, než tomu bylo u předešlých výzkumů na stejné téma. Autoři si to vysvětlují tím, že socioekonomické prostředí sledovaných dvojic dětí a matek bylo stejné, jelikož původně pochází ze stejné rodiny.

Další pozorování ukázala, že děti, které se narodily náctiletým, mají skóre z kognitivních testů o 13 procent nižší, stejně tak mají o čtyři procenta menší příjem ve věku třiceti let. Výzkum také potvrdil, že tyto efekty jsou prohloubeny u dětí, které byly narozeny, když měla jejich matka 15 až 17 let než u intervalu 18 až 19 let.

Více přátel jako záruka šťastného života? U inteligentů to neplatí

A co jiného než věk vysvětluje negativní vztah mezi mladou matkou a znevýhodněným dítětem? Autoři udali tři důvody. První je chování matky, typicky třeba kouření v těhotenství. Druhým jsou finanční prostředky v domácnosti a třetím je výchova ze strany otce. Všechny tyto faktory měly výrazný vliv. Autoři však zdůrazňují, že věk hraje u matek mnohem menší roli, než bylo doposud známé. Mnohem větší roli hraje socioekonomické prostředí rodičů.

Newsletter