Prodám německou elektrárnu. Zabalím, přivezu

Klíčové německé energetiky se po orientaci země na větrnou a solární energii a při dlouhodobě klesajících cenách elektřiny na trhu snaží zbavit nevýdělečných zdrojů všemi cestami. První na ráně jsou provozně drahé a stavem přitom takřka nové plynové zdroje, jde ale i o starší uhelné elektrárny. A prodej se už netýká jen změny majitele elektrárny, stojící na nějakém místě, ale třeba jejího kompletního přesunu do jiné země.

„Zásilkový prodej elektráren“ se podle agentury Bloomberg týká zejména plynových zdrojů RWE či E.ON. U nich je relativně snadné je rozebrat a doručit těžkou nákladní nebo lodní dopravou a při ceně takového díla jsou náklady na dopravu okrajovou záležitostí.

„Globální trh turbín pro plynové zdroje je likvidní, přepravní náklady zanedbatelné,“ řekl v lednu Rolf Schultz, zástupce generálního ředitele německé energetiky RWE. Právě po srdci plynových elektráren, turbínách, je největší poptávka. Dle dat Bloomberg nákup z druhé ruky obvykle ušetří kolem třetiny a více nákladů a poptávka po takovém zboží je nejvyšší z rozvojových zemí. Prodávají se ale i energetické zdroje jako celek.

RWE dnes disponuje plynovými zdroji v Německu a Nizozemí, z nichž nejméně šest vyhodnotila jako zdroje, které už nikdy na jejich domácím trhu nebudou potřeba. Už v roce 2012 takto RWE prodala do Egypta jednu z plynových elektráren.

Také podle Martina Junkera, generálního ředitele německé RAG Mining Solutions, znamená nákup i provozně nového zdroje úsporu třetiny a více nákladů oproti investici do nové elektrárny. „Rozebrat a znovu sestavit zdroj je mnohem rychlejší, než začít budovat zcela nový,“ řekl Junker pro Westdeutsche Allgemeine Zeitung. Hovoří o poptávce v zemích bývalého Sovětského svazu, Asii, Africe nebo o Chile. Ceny elektřiny jsou na svých minimech od jara roku 2004 a plynové zdroje jsou jako provozně nejdražší varianta první na řadě.

 Jiný postup než RWE zvolila u prodejů elektrárenských aktiv konkurenční energetika E.ON. Ta založila zvláštní divizi a nadbytečné zdroje na některém místě se snaží nejprve uplatnit jinde ve skupině E.ON. Pokud pro ně uplatnění nenajde, nabídne celý zdroj nebo jeho části vně firmy, popsal mluvčí energetiky Markus Nitschke. „Nárůst poptávky po komponentách je zřejmý, někdy po celých zdrojích,“ dodal.

Podobně německému dění uvažuje E.ON také o přesunu slovenského zdroje Malzenice o výkonu 430 megawatt, pokud k tomu „budou zajímavé podmínky“. Nastupujícímu trendu menších lokálních zdrojů celkově odpovídá vysoká poptávka po menších plynových turbínách, zatímco velké zdroje mají cestu k novému majiteli logicky obtížnější.

Newsletter