Propojení dvou světů aneb Když se řekne EQUITECH

Zdroj: Depositphotos

EQUITECH. To je nově pojaté spojení tradičních firem s těmi novými technologickými. O co se jedná, jak myšlenka přišla na svět a co obnáší?

Nadšení, drajv, ideály, touha uspět na mezinárodním hřišti. To jsou motory, které ženou mladé technologické startupy vpřed (možná překvapivě daleko víc než touha po milionech na kontě). Posledních deset let s těmito začínajícími firmami pracuji a investuji do nich. Pomáhám jim rozvíjet strategii, marketing, obchod i vývoj.

V určitou chvíli se podaří produkt dodělat a narazí se na milník v podobě jeho užitkové hodnoty. Některé produkty jsou určené výhradně pro segment B2C, většinu je však dříve či později potřeba validovat na úrovni nějaké větší, etablované společnosti, která je na trhu delší dobu a má své dlouhodobé zákazníky.

A právě tady často dochází ke střetu dvou světů.

Tradiční firmy často nabízený produkt nepochopí, nevědí, k čemu by jim mohl být užitečný, a inovovat vlastně ani nechtějí. Nebo si to jen myslí.

Já nemluvit řečí tvého kmene

Protože jsem sám v několika velkých korporacích působil, vím, že taková rozjetá a zavedená firma má své principy a postupy, do nichž je nelehké proniknout a něco v nich změnit, přijmout do mechanismu něco nového. Ta chuť inovovat by tam totiž nakonec i byla, ale je to nesnadné.

No a vedle toho tu máme technologický svět startupů – jiné prostředí, mluva, formulace, potřeby. Svět naprosto odlišný od toho korporátního.

Je nasnadě, že když dvě strany mluví úplně jinými jazyky, komunikačně se nepotkají.

Jednání s obsazením tradiční firma – startup jsem zažil řadu. Zjistil jsem při nich zajímavou věc: že mi sedí role jakéhosi prostředníka, spojovacího mostu, překladatele. Při těchto schůzkách se mi dařilo vysvětlit ono technologické poselství z hlediska rizika, strategie, compliance a podobně. A opačně jsem řeč velké firmy uměl startupu přeložit ve smyslu – není to tak, že by vaše řešení úplně odmítali, jen na to mají svůj názor. Musíte je taky poslouchat, protože mají své znalosti a zkušenosti, znají svůj trh. Vaše myšlenky jsou často velice pokrokové a sahají třeba deset let dopředu; když svůj rozlet ale osekáte tak na desetinu, velká firma vaše řešení přijme, protože mu porozumí. A vy získáte víc času na další vývoj.

A právě takovým spojovacím mostem chce být PRIME Fund.

Pestrá směs, která funguje

Sestava našich partnerů a spolupracovníků je opravdu pestrá, jsou to lidé z rozličných oborů. Z pohledu čistého venture fondu by se jejich profese asi špatně doplňovaly a společně těžko fungovaly. Pro nás je to však přednost.

Máme lidi z tradičních oborů, kteří se ale zajímají o technologie a postupně jim přicházejí na kloub – stejně tak máme čisté technology, kteří přišli ze startupů. Díky této synergii má náš fond už po velice krátké době existence celkem unikátní kompetence, které jinde nenajdete.

Tito lidé totiž umějí vytipovat zajímavé projekty, zároveň mají nápady na to, jak je dál rozvíjet a posouvat, nebo vědí, kdo jim může pomoci. V podhoubí fondu se tak rodí pozoruhodné věci.

Ve světě se tomu někdy říká corporate venture, což je však podle mne něco trochu jiného. Je to situace, kdy si velká firma založí svou vlastní entitu, na niž má sice majetkový vliv, ale najme do ní úplně nové lidi z nového, řekněme technologického prostředí. A v takovém „inkubátoru“ se pak hledají nápady, které později bude možné implementovat do činností a procesů velké „matky“.

Je to běžné především ve Spojených státech, kde odhadem tři čtvrtiny velkých firem nějakou formu corporate venture mají. Vědí totiž, že v dlouhodobém horizontu bez inovací nemohou přežít.

V Evropě, a tím více v Česku, je tento model řídký. Supluje se totiž různými mezičlánky v podobě spolupráce firem s fondy a podobně.

Spojení výhodné pro obě strany

Na této myšlence jsme vystavěli PRIME Fund. Řekli jsme si, že když to tady firmy nedělají, proč nevytvořit náš vlastní segment. Říkáme tomu EQUITECH – propojení equity a technologií.

Jaký je princip? Představte si dvě bubliny:

Tady jednak kupujeme podíly v mladých technologických společnostech se zajímavými nápady. Pracujeme s nimi a tvarujeme je tak, aby do budoucna byly zajímavé například pro investory, byly prodejné a měly produkt, který je pro trh hodnotný. Druhou část této bubliny pak tvoří podíly ve standardních technologických firmách, IT firmách, atd., které jsou na trhu dobře etablované. Už spoluprací a konfrontací znalostí a zkušeností těchto dvou typů firem vznikají velice zajímavé myšlenky. My je samostatně nebo v kombinaci vezmeme a nabízíme je do bubliny druhé.

To jsou tradiční velké a zavedené společnosti, které se potřebují pohnout kupředu, digitalizovat, inovovat. Vznikají tu buď spin-off projekty, které se soustředí na nějaké konkrétní řešení či proces, jejž firma potřebuje inovovat. Je to mimochodem velice úspěšný model, který dobře rozkládá rizika – obě strany dávají podíl peněz, svého know-how nebo vnímání trhu a pracují na projektu společně.

Někdy se spolupráce a propojení s tradiční korporací podaří prohloubit do té míry, že nám sama řekne: „Jste pro nás tak zajímaví, že budeme rádi, když vás – byť nějakým malým procentem – pustíme přímo do naší společnosti. Třeba už jen proto, abyste tu digitalizaci či inovaci konkrétního procesu dotáhli až do konce. Abyste byli uvnitř.“ A to je pro nás nesmírně cenné.

Newsletter