Prostořeký Draghi povolán mlčet?

Úvodem listopadu a nového obchodního týdne otřásala ropa. Teď by se nabízely americké volby. Zdá se, že je přeskočíme, o slovo se hlásí ECB. A to poměrně šťavnatě.

Nejmenovaná skupina z centrálních bankéřů, kteří se ve čtvrtek sejdou na měnovém jednání Evropské centrální banky, dle zdrojů Reuters (rozumějme oni = zdroje) hodlá „převychovat“ guvernéra ECB Maria Draghiho. Prý je příliš prostořeký a centrální bance pořádně natropil slovy o bilionu eur nafouknuté bilance po novém kole odkupů aktiv.

Ne(s)měl-li to říci, pak ano, natropil. Zdroje z ECB si stěžují, že Draghi propálil toto číslo na veřejnost, ač bylo jednoznačně ujednáno mlčet. ECB hovoří o upleteném biči. Cokoli teď udělá, bude poměřováno právě proti bilionu eur.

Se silnými prohlášeními má Draghi zkušenost. Příslib učinit cokoli pro záchranu eura fungoval dlouho, aniž by ECB fakticky konala. Snad jako varování vypouštějí tak „zdroje z ECB“ nyní informaci, že před oficiálním měnovým jednáním (rozhodnutí o sazbách ve čtvrtek v 13:45, tiskovka od 14:30) Draghimu opepří guvernéři dalších národních centrálních bank eurozóny oběd zdvořilou žádostí, aby se nic takového neopakovalo.

Snad už kultovní byly pro finanční trhy a novináře tiskové konference Jean-Claude Tricheta, začínající mantrou „rates are appropriate“ a pokračující komentáři po několik dalších hodin. Škodolibí jazykové z ECB říkají, že právě taková byla i měnová jednání. A Maria Draghiho proti J-C T vykreslují jako pragmatika, který měnové sedánky zkrátil a prořízl přímější a čilejší diskusí. Jenže – dodávají – do chvíle přijímání opravdu klíčových rozhodnutí.  Tak už postrádají ony Trichetovy hodiny, které znamenaly i trpělivost dojít k širokému konsensu a vyloučení pocitu, že je někdo odstrčen a neposlouchán.

Tytéž zdroje pro Reuters odkrývají, že šestice členů výkonné rady ECB nebyla od Draghiho předem informována nejméně o dvou zásadních měnověpolitických proslovech: srpnovém v Jackson Hole o padajících inflačních očekáváních v eurozóně a potřebě proti nim bojovat a právě ohledně nafukování bilance ECB.

Zdroje z ECB pro Reuters ale poodkrývají nesoulad v centrální bance do ještě větší hloubky. Draghi měl omezovat obíhání pracovních dokumentů před samotnými měnovými jednáními, protože se měl potýkat s úniky informací s cílem diskreditovat rozhodnutí centrální banky. Ukazováno je zde na šéfa Bundesbanky Jense Weidmanna. Spor se rozhořel veřejnou kritikou v říjnu a žehlit jej měla i Angela Merkelová. Podle zdrojů z banky se Draghi a Weidmann sešli před týdnem, ale společnou řeč nenašli.

Jako klíčové muže ECB, kterým Draghi naslouchá, zpráva vyklesluje francouzského guvernéra Christiana Noyera, hlavního ekonoma Petera Praeta a člena rady Benoita Coeureho. Ten je v poslední době mediálně více vidět a slyšet. Do tábora oponentů zpráva Reuters řadí Yvese Mersche, Sabine Lautenschlaegerovou a lídry centrálních bank Německa, Nizozemí, Pobaltí a spíše také Slováky a Slovince či Rakušany.

Tak vyhrocený „únik informací zdrojů“ není obvyklý a ukazuje na napětí, které předchází jednání, od kterého se neočekává, že ECB bude mlčet, ale naopak, že bude nejméně mluvit nebo rovnou konat.

Spory dle dílčích informací zasel již realizovaný odkup zrovna těch či těch národních cenných papírů. ECB dle zpráv od obchodníků v říjnu začala odkupem francouzského a španělského dluhu z rukou francouzských (SocGen, BNP Paribas) a španělských bank, pokračovala odkupem italských dluhopisů. To by výše popsanému scénáři nahrávalo.

Na čtvrtečním měnovém jednání stojí ECB a Mario Draghi před velkým očekáváním trhů. V listopadu má centrální banka začít odkupovat ABS a spekulace se rozehrály ohledně odkupu firemního dluhu, který by – opět na úrovni zpráv od zdrojů – mohl být v ECB schválen v prosinci a začít být realizován v lednu 2015. Faktem je, že další příchozí data z eurozóny zhoršují jak výhled inflační (čerstvá prognóza EK pro inflaci míří pod výhled ECB!) tak i ekonomického růstu (očekávána stagnace německé ekonomiky ve zbytku roku). Slova bude třeba volit bedlivě, reakce trhů může být velmi prudká.

Bilion eur nafouknuté bilance je v tomto směru těžkým orientačním bodem, který musí být potvrzen. Jenže se čeká víc, dokonce náznaky plošného evropského QE.

Newsletter