Průmysl 4.0: 3D tiskárna a ekonomiky originálů

Možnost zapojení 3D tiskáren do průmyslové produkce je jednou z nejzásadnějších změn v ekonomice s nástupem průmyslu 4.0. Výroba pomocí 3D tisku mění strukturu nákladů a zdárně konkuruje zavedenému systému. Jak tedy bude vypadat ekonomika po zapracování 3D tisku do výrobního procesu?

Rozšíření 3D tisku ovlivní strukturu ekonomiky ve dvou zásadních oblastech. Dnešní ekonomický model je založen do značné míry na konceptu úspor z rozsahu. Řečeno jednoduše, v rámci výroby musí firma vynaložit určité fixní náklady, do kterých patří například položky na stavbu továrny nebo vytvoření šablony na výrobu konkrétního produktu. S rostoucím objemem výroby se přirozeně snižují průměrné fixní náklady a zlevňuje se výroba jednoho produktu. Tento proces nazýváme úspory z rozsahu.

Vedlejší efekt úspor z rozsahu je celá řada dodatečných nákladů. Vyrobené zboží neputuje přímo k lokálnímu koncovému zákazníkovi, ale je zpravidla dočasně uskladněno, což přináší jeden z druhů dodatečných nákladů. Samotný proces přepravy je rovněž drahý a u některých výrobků představuje značnou část koncové ceny. Další vlastnost současného modelu je shlukování výroby v zemích s levnou pracovní silou.

Nástup trojrozměrného tisku nabízí alternativní schéma výrobního procesu s minimem dodatečných nákladů, a tím se stává silnou konkurencí současnému modelu. Můžeme mluvit o ekonomice originálů. Místo továrního anonymního výrobku ekonomika originálů nabídne zákazníkovi možnost si za minimální fixní náklady nechat vyrobit, přesněji řečeno vytisknout, zboží podle své představy. Minimalizace fixních a dodatečných nákladů při použití 3D tisku pramení z velké flexibility výrobního procesu.

Se změnou ekonomického modelu přinese 3D tisk i změnu struktury mezinárodního obchodu. Protože tisk výrobku je spojen se stejnými fixními náklady kdekoliv na světě, nebude potřeba koncentrovat výrobu v zemích s levnou pracovní silou. Výroba založena na využití trojrozměrného tisku tak snižuje nároky na přepravu hotového výrobku a vede k návratu výrobního procesu, alespoň v některých odvětví, do vyspělých zemí a poklesu vývozu z rozvíjejících se ekonomik. To povede k poklesne objem mezinárodního obchodu s průmyslnou výrobou.

Podobně jako celý průmysl 4.0 i rozšíření 3D tisku přinese větší flexibilitu ve výrobním procesu a potlačení důležitosti geografických hranic.

Newsletter