Průmysl 4.0 – budoucnost průmyslu

V novější ekonomické terminologii se zažil termín Industry 4.0, v českém překladu Průmysl 4.0. Co znamená, o čem je? Tento článek poskytuje úvod do problematiky budoucnosti průmyslu a bude následován řadou doplňujících textů. Těmi chceme postupně představit klíčová témata a nosné pilíře budoucnosti průmyslové výroby.

V posledních 20 letech se mění světová struktura průmyslové výroby. Zatímco evropské státy pomalu ztrácejí svoje postavení, rozvíjející se trhy jako jsou Čína nebo Brazílie získávají čím dál větší část trhu. Hodnoty nově vzniklých a zaniklých pracovních míst v průmyslovém odvětví v jednotlivých státech tento fakt výstižně dokreslují. V Číně a Brazílii byl nárůst počtu zaměstnanců pracujících v průmyslu za poslední dvě dekády v desítkách procent (Čína 39 % a Brazílie 23 %). Naopak ve vyspělých evropských státech vidíme dlouhodobý útlum; ve Francii pokles o 20 %, ve Velké Británii dokonce o 29 % a pokles zažil i tak průmyslově silný stát jako je Německo (- 8 %).

Možná argumentace, že pokles pracovní síly je nahrazen automatizací, a že tedy úbytek zaměstnanců neznamená ztrátu pozice v produkci průmyslových výrobků, neuspěje. Data o přidané hodnotě výroby ukazují, jak se tržní podíl od počátku 90. let rozvíjejících se zemí zdvojnásobil a podíl západní Evropy se zmenšil z jedné třetiny na jednu čtvrtinu.

Takzvaná čtvrtá průmyslová revoluce přináší možnost, jak se může Evropa vrátit k svému dominantnímu postavení. Co tedy Průmysl 4.0 znamená a jak se dotkne českých firem?

Jednoduše řečeno, průmysl, podobně jako jiná odvětví činnosti člověka, čelí novým technologiím, které mají potenciál snižovat náklady a zefektivnit výrobu. Firma (či stát), která bude na začátku pelotonu v rychlosti zavedení nových technologií do výrobního procesu, bude mít patřičnou výhodu. Klíčová bude role několika faktorů. Například použitím 3D tisku je firma schopna s minimálními náklady měnit i drobné parametry na přání zákazníka, a tím být flexibilnější než zavedený model výroby.

Směrem k optimalizaci výrobního procesu a distribuce, je čím dál tím důležitější znát svoji firmu, poptávku, zákazníky a výrobní proces. Dlouhodobě se jen těžko úspěšná firma obejde bez big data analytiků.

Vlastí otázkou zůstává internet věcí (Internet of Things). Představa, že čerstvě dokončený výrobek sám pošle email s tím, že je připraven k vyzvednutí, je zatím pro většinu lidi spíš absurdní scénář. Nicméně v horizontu několika let se velmi pravděpodobně podobného fungování dočkáme. S celkovou digitalizací průmyslu roste ještě větší poptávka po ochraně a zabezpečení dat.

Celkově povede Průmysl 4.0 k větší flexibilitě a nižším fixním nákladům. Minimalizací fixních nákladů dojde k potlačení bariér vstupu na trh a konkurence na jednotlivých trzích poroste. Kdo nebude schopen pokrývat poptávku dostatečně flexibilně a rychle, může o své zákazníky přijít. Zvýšená konkurence a větší dynamika tržního prostředí má šanci způsobit otřesy v zavedené struktuře a přesně v tom je šance pro Evropu, aby získala zpět své průmyslové postavení.

Newsletter