Americká výnosová křivky se napřímila. Dolar zpevnil pod 1,0900 za euro. Koruna se obchoduje pod 25,25 za euro a pod 23,20 za dolar.

Průmysl po korekci slibně roste, stavebnictví se odrazilo ode dna

Průmyslová výroba v České republice vzrostla meziročně reálně o 8,1 procenta, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů pak o 5,6 procenta. Nárůst zaznamenala i stavební produkce, která ve stejném měsíci vzrostla meziročně reálně o 5,1 procenta. Stavební úřady však vydaly o 1,2 procenta stavebních povolení méně než v červnu 2013. Masivní nárůst ovšem zaznamenala bytová výstavba, jelikož bylo zahájeno meziročně o 45 procent více bytů. O 14,7 procenta více jich bylo dokončeno.

Český průmysl zrychluje, motorem automobilky. Stavebnictví opět roste

V letošním prvním pololetí vzrostla průmyslová výroba meziročně o 6,4 procenta, za uplynulých dvanáct měsíců pak o 5,4 procenta. V posledním roce se dařilo zvláště zpracovatelskému průmyslu, který meziročně vzrostl o 6,9 procenta. Naopak průmysl těžby a dobývání zaznamenal pokles, stejně jako průmysl výroby a rozvodu energií.

V trendové perspektivě je v posledním zhruba roce patrné zřetelné oživení průmyslové produkce po útlumu na přelomu let 2012 a 2013. Toto oživení kulminovalo letos v březnu a dubnu, přičemž v květnu a červnu byl trendový růst předchozích měsíců drobně korigován.

Stavební produkce vzrostla během prvních šesti měsíců letošního roku meziročně o 5,7 procenta. Za uplynulých dvanáct měsíců však stále vykazuje meziroční pokles, byť pouze o 0,1 procenta. Počet vydaných stavebních povolení poklesl v prvním pololetí letošního roku o 10,5 procenta v meziročním vyjádření a počet dokončených bytů o 9,8 procenta. Obě položky vykazují meziroční pokles i během uplynulých dvanácti měsíců. Jedinou položkou, která zaznamenává v oblasti stavebnictví nárůst jak v prvním letošním pololetí, tak v uplynulých dvanácti měsících, je počet zahájených bytů (o 10,7 procenta meziročně více v prvním pololetí a o 4,5 procenta více v uplynulých dvanácti měsících).

Letošní první a druhé čtvrtletí jsou první dvěma po sobě jdoucími kvartály od prvního pololetí roku 2007, v nichž stavební produkce vzrostla (o 8,3, resp. 4,2 procenta), což by mohlo indikovat, že se tuzemské stavebnictví někdy ve druhé polovině loňského roku odrazilo od svého krizového dna.  

Newsletter