Průmysl prožívá svůj útlum, zejména kvůli zpomalení eurozóny

Průmyslová produkce v listopadu meziročně klesla reálně o 0,4 procenta, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů vzrostla o 4,7 procenta. Ve srovnání s předchozím měsícem byla po vyloučení sezónních vlivů vyšší o 1,2 procenta. Hodnota nových zakázek meziročně vzrostla o 2,6 procenta.

Listopadová čísla k průmyslové produkci potvrzují útlum v této oblasti. Varovný je zejména pokles meziročního růstu nových zakázek, který je letos druhý nejnižší. Letos podruhé dochází k meziročnímu poklesu průmyslové výroby, byť tento pokles se mění v růst po korekci zohledňující odlišný počet pracovních dní.

K prvnímu meziročnímu poklesu došlo v letošním roce v srpnu. Tento pokles byl však ovlivněn hlavně jednorázovými faktory, zejména celozávodními dovolenými. Byl také kompenzován velice solidním zářijovým růstem. Nynější pokles již není tak krátkodobého rázu a souvisí s útlumem ekonomické aktivity v eurozóně a zprostředkovaně i s dopadem sankcí souvisejících s rusko-ukrajinským konfliktem.

Newsletter