Průmysl v listopadu zrychlil růst, po poklesu rostlo i stavebnictví

AKTUALIZOVÁNO: Český průmysl v listopadu zrychlil meziroční růst na 5,7 procenta po říjnovém růstu o 3,8 procenta. Opět k tomu přispěl hlavně automobilový průmysl. Klesla naopak výroba chemických látek a také elektřiny. Vyplývá to z informací Českého statistického úřadu.

Ve srovnání s předchozím měsícem byla průmyslová výroba po vyloučení sezónních vlivů nižší o 1,2 %. Hodnota nových zakázek meziročně vzrostla o 7,2 %.

Automobilový průmysl v listopadu meziročně vzrostl o 17,4 procenta. Vedle něj k růstu průmyslu přispěla také výroba gumy, plastu a kovových konstrukcí. Naopak výroba v chemickém průmyslu se snížila o 15,9 procenta a v energetice o 3,7 procenta. Nedařilo se ani výrobě základních kovů, hutnímu zpracování kovů a slévárenství.

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách v listopadu 2015 meziročně vzrostly o 1,7 %. Hodnota nových zakázek ve vybraných odvětvích meziročně vzrostla o 7,2 %. Nové zakázky ze zahraničí se zvýšily o 10,5 %, zatímco tuzemské nové zakázky vzrostly o 1,2 %.

Kovanda: Vývoj průmyslu je stále příznivý

Stav průmyslové produkce v ČR lze i tváří v tvář listopadovým číslům stále hodnotit jako příznivý. Po očištění od vlivu počtu pracovních dnů se ovšem dynamika meziročního růstu průmyslové výroby po říjnovém vzepětí vrátila na svoji zářijovou úroveň, upozorňuje hlavní ekonom skupiny Roklen Lukáš Kovanda.

„Zřetelně rostoucí trend však v posledních měsících vykazují průmyslové zakázky. Pozitivní je fakt, že roste objem jak zakázek domácích, tak zahraničních. Zahraniční zakázky dokonce meziročně rostou dvojciferným tempem, což značí, že český průmysl je stále vysoce imunní vůči ne úplně optimálnímu vývoji na mnoha zahraničních trzích. Například ekonomický útlum v Číně jakoby se jej vůbec netýkal. Český průmysl totiž stále těží ze své poměrně vysoké konkurenceschopnosti v mezinárodním měřítku. Potenciální slabinou, jež se ovšem zatím neprojevuje, je jeho poměrně jednostranné zaměření a orientace na segmenty, které jsou relativně vysoce ohroženy již probíhajícími procesy technologické změny (automobily, lokomotivy, stroje),“ shrnuje Kovanda.

Stavebnictví stále není přesvědčivé

Stavební produkce v Česku v listopadu meziročně stoupla o 1,5 procenta. Po říjnovém poklesu o 1,3 procenta se tak vrátila k růstu z předchozích měsíců. Táhly ji zejména inženýrské stavby. Přibylo ale i zahájených bytů a více jich bylo i dokončeno.

Stavební výroba v ČR stále podává podle Lukáše Kovandy nepřesvědčivý výkon. „Po očištění od vlivu počtu pracovních dnů v listopadu v podstatě meziročně stagnovala. To vše při vysokém růstu ekonomiky jako celku. Není se pak co divit, že stavebnictví stále hluboce zaostává za svým výkonem v posledním předkrizovém roce 2008. Díky přílivu prostředků z fondů Evropské unie se daří inženýrskému stavitelství. Jeho růst je ovšem do značné míry kompenzován propadem pozemního stavitelství,“ upozornil Kovanda s tím, že letošní rok ukáže, zda je pokračující útlum pozemního stavitelství dán tím, že kvůli zmíněnému dočerpávání musely být přechodně koncentrovány výrobní kapacity v inženýrském stavitelství, nebo zda pozemní stavitelství – a tedy i stavebnictví jako celek – stále čelí vnitřní krizi. „Pokud platí druhá možnost, jde pochopitelně o nepříznivou zprávu pro celou českou ekonomiku, neboť by se ukázalo, že její klíčová složka, tj. stavebnictví, je schopna vzepětí pouze díky přechodnému přílivu veřejných peněz z evropských fondů,“ říká Kovanda.

Zahraniční obchod skončil v listopadu přebytkem 14,3 miliardy korun. Ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku to bylo o čtyři miliardy více. V číslech se příznivě projevil růst obchodu s dopravními prostředky či nižší schodek obchodu s minerálními palivy.

Newsletter