Psychologický profil boháče. V čem se liší od obyčejného člověka?

Ve světě neomezených příležitostí a nekonečných možností, které nabízí ten, ve kterém žijeme, existuje i bezpočet různých způsobů, jak vybudovat pohádkové jmění. Bohužel ne všichni jsou v hledání své vlastní cesty za bohatstvím úspěšní. Pokud k takovým zatím patříte i vy, naštěstí pro vás je možné objevit úctyhodné množství návodů, jak by takový budoucí miliardář měl vypadat a co by měl dělat.

Zpravidla to přitom není o diplomech z prestižních univerzit ani o velkém počátečním kapitálu, ale především o vašem postoji, úsilí a vnitřní motivaci. Jeden takový motivační návod s přehledem cenných rad, jak se přiblížit svému snu o nadité peněžence, nyní přinesl server Business Insider. Podle něj miliardáři zejména:

Vstávají brzy. Aby toho za den zkrátka více stihli.

Udržují se ve formě. Cvičení a zdravý životní styl nejen zvyšuje odolnost fyzické schránky, ale podporuje také mentální sílu.

Hodně čtou. Aby se toho hodně dozvěděli a také trénovali svoji mysl.

Uvažují, rozjímají a přemýšlejí. Například o tom, jak vydělat peníze (víc peněz).

Dodržují svou rutinu a rituály. Nepolevující úsilí totiž v dlouhém období přináší své ovoce.

Mají tvrdou disciplínu. Tu také promítají do vysokých nároků na své vlastní výkony.

Chudák, nebo boháč? Váš ekonomický status odhalí vaše tvář

Nicméně tým německých ekonomů a psychologů nevěřil, že miliardářem se při správném nastavení životní cesty může stát úplně každý. Místo toho, aby tedy přinášeli poznatky o tom, jak se na ni co nejrychleji nasměrovat, se rozhodli identifikovat osobnostní znaky, ve kterých se boháči odlišují od běžné populace.

Při vytváření psychologického profilu miliardáře přitom vědci vycházeli z pětice základních rysů, pomocí jejichž intenzity lze v principu popsat každou osobnost. Jedná se o:

Svědomitost. Důkladnost, pečlivost a organizovanost.

Neuroticismus. Neustálá nervozita a obavy z toho, že něco nedopadne tak, jak má.

Ústupnost. Ústupní jednotlivci touží po harmonii a klidu, kvůli čemuž raději dávají za pravdu ostatním.

Extroverze. K charakteristickým znakům extrovertů patří komunikativnost, odhodlanost, podnikavost, energičnost a odvážnost.

Otevřenost ke zkušenostem. Lidé otevření ke zkušenostem jsou představiví, kreativní a přirozeně zvědaví.

 

Výsledky, které jsou výstupem hloubkových rozhovorů s 130 odporně bohatými jedinci, na svém webu nedávno prezentoval magazín Forbes. Ty jsou shrnuty v následujících větách:

Bohatí jsou emocionálně stabilnější, a proto méně neurotičtí.

Bohatí jsou velmi extrovertní.

Bohatí jsou otevřenější novým zkušenostem.

Bohatí jsou méně ústupní; dokážou si stát za svým i za cenu konfliktu.

Bohatí jsou svědomitější.

Kromě této „velké pětky“ zkoumali vědci také další dva osobnostní rysy: narcismus, tedy míru obdivu k sobě samému, a schopnost vnitřní kontroly. Zjistili přitom, že bohatí se dokáží lépe kontrolovat, ale zato vykazují výrazně vyšší míru narcismu oproti průměrnému člověku.

Bohatství pohledem DNA. Mají „to“ pracháči v genech?

Newsletter