Raiffeisenbank loni vykázala rekordní zisk ve výši 3,36 miliardy korun

Čistý zisk Raiffeisenbank za rok 2018 dosáhl výše 3,36 miliardy Kč, což představuje meziroční nárůst o 19,1 procenta. Celkové provozní výnosy vzrostly o 2,5 procenta na 10,77 miliardy Kč. Ostatní výnosy banky, které zahrnují především výnosy z operací na finančních trzích, meziročně poklesly o 34,4 procenta na 1,49 miliardy Kč. Hlavním důvodem uvedeného meziročního poklesu je fakt, že výnosy v roce 2017 jednorázově navyšoval příjem z prodeje státních dluhopisů a výnosy spojené s ukončením devizových intervencí České národní banky.

Čisté úrokové výnosy banky vzrostly o 17,9 procenta a dosáhly tak výše 7,29 miliardy Kč. Tento růst je tažen zejména nárůstem tržních sazeb. Čisté příjmy z poplatků mírně klesly o 2,9 procenta na 1,86 miliardy Kč. Celková aktiva banky dosáhla výše 362,5 miliardy Kč a meziročně tak vzrostla o 7,3 procenta. Objem poskytnutých úvěrů klientům se meziročně zvýšil o 10 % na 234 miliard Kč.
K růstu přitom došlo ve financování domácností (hypotéky a spotřebitelské úvěry) i firem. Objem přijatých vkladů od klientů se meziročně zvýšil o 7,6 procenta na 271 miliard Kč.

„Uplynulý rok byl pro celý trh velmi náročný. Banky se musely vyrovnat nejen s neustále se zvyšujícími požadavky ze strany českého i evropského regulátora, ale také s přibývající agendou související se zaváděním technologických novinek,“uvedl Igor Vida, generální ředitel a předseda představenstva Raiffeisenbank, a dodal: „Navzdory všem těmto výzvám se nám podařilo meziročně vyrůst v oblasti úvěrů i depozit a dosáhnout historické výše čistého zisku 3,36 miliardy korun, což meziročně představuje devatenáctiprocentní nárůst.“

Provozní náklady ve výši 5,81 miliardy Kč se oproti roku 2017 snížily o 3,7 %, a to i navzdory vyššímu příspěvku banky do Fondu pro řešení krize. Jde o jasnou známku dobré nákladové disciplíny Raiffeisenbank.

Raiffeisenbank si i nadále udržuje velmi dobrou kvalitu svého úvěrového portfolia. Ztráty ze znehodnocení úvěrů a jiných pohledávek za rok 2018 jsou v meziročním srovnání sice vyšší o 31,6 %, když dosáhly 809 milionů Kč, nicméně v absolutním vyjádření jde stále o velmi nízké hodnoty.

Kapitálová přiměřenost banky dosáhla k 31. prosinci 2018 výše 16,92 %. Na konci dubna 2018 rozhodla valná hromada banky o rozdělení zisku za rok 2017 ve výši 2,82 miliardy Kč, kdy částka 1,69 miliardy Kč byla použita na výplatu akcionářů a částka 1,13 miliardy Kč byla převedena do nerozděleného zisku. Navýšení nerozděleného zisku má pozitivní dopad
na kapitálovou přiměřenost banky.

Newsletter